Service menu right

Wet- en regelgeving Innovatiekrediet

De juridische spelregels voor het Innovatiekrediet bestaan uit 3 onderdelen:

  1. Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
    Dit besluit bevat de meeste standaardprocedures. Zoals die voor bevoorschotting, rapportage en melding van afwijkingen in een project waarvoor subsidie is verleend.
  2. Hoofdstuk 3 titel 9 van de Regeling nationale EZ-subsidies
    Dit hoofdstuk hangt onder het Kaderbesluit. Hier staat in voor wie en voor welke activiteiten subsidie wordt verleend.
  3. De regeling waarin het beschikbare budget is gepubliceerd inclusief indieningstermijnen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ).
De geldende wetteksten vindt u op overheid.nl.
 

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Deze subsidiespelregels gaan over onderwerpen als de berekening van projectkosten, samenwerking en verplichtingen rond verslaglegging en verantwoording.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *