InnovatiePrestatieContracten (IPC) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Gesloten
06-08-2020

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Na uw aanvraag

Ontvangt u al subsidie voor IPC? Dan kunt u wijzigingen doorgeven. Aan het eind van uw project stellen wij de subsidie vast.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in het overkoepelende plan of in een van de innovatieplannen? Geef dit dan aan ons door met het wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier downloaden

U stuurt het formulier naar beheerprojecten@rvo.nl. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier ook per post versturen.

Vaststelling

Deelnemers en penvoerder ontvangen bij de verlening van de subsidie een voorschot van 100%. Aan het einde van de looptijd stelt u als penvoerder samen met de deelnemers de eindafrekening op. Is uw project volgens plan uitgevoerd? Dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van het project vast.

De verantwoording over het project moet wel beschikbaar zijn ter inzage. Wij controleren steekproefsgewijs of u het project volgens plan uitvoert.

Publicaties

Projecten

Ruim 2.000 ondernemers werken inmiddels met IPC's en dat levert mooie resultaten op. Bekijk een selectie van projecten.

Wetten en regels

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.