Officiële bekendmakingen IPC | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Officiële bekendmakingen IPC

Gesloten
06-10-2017

De juridische spelregels voor de IPC-regeling zijn vastgelegd in 2 onderdelen en de subsidiespelregels zijn van toepassing.

 1. Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies dat de meeste standaardprocedures bevat, zoals die voor bevoorschotting, rapportage en melding van afwijkingen in een project waarvoor subsidie is verleend.
 2. De Regeling Nationale EZ-subsidies die onder het Kaderbesluit hangt, waarin staat voor wie en voor welke activiteiten subsidie wordt verleend (zie voor IPC hoofdstuk 3.5).
De meest recente versies van bovengenoemde stukken vindt u via wetten.nl door bij zoeken de naam van het stuk dat u zoekt in te vullen en de van toepassing zijnde geldigheidsdatum op te geven.
 • Staatscourant nr. 35119: Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies in verband met het experiment regionaal IPC-project Zuid-Holland, verlenging van de openstelling voor PPS-projecttoeslag en enkele verhogingen van subsidieplafonds. (16-06-2017)
 • Staatscourant nr. 19269: Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met wijziging en openstelling van het subsidie-instrument innovatieprestatiecontracten (07-07-2015)
 • Staatscourant nr. 8373: Regeling van de Minister van EZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013 (3-4-2013)
 • Staatscourant nr. 26512: Regeling van de Minister van EZ tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013) (12-12-2012)
 • Staatscourant nr. 10598: Regeling van de Minister van EZ houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 (openstelling derde tender en verkenning van samenwerking topsectoren) (21-05-2012)
 • Staatscourant nr. 23060: Regeling van de Minister van EZ, tot vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012) (15-12-2011)
 • Staatscourant nr. 20034: Wijzigingsregeling Subsidieregeling Innoveren, enz. herziening hoofdstuk 4 Innovatieprestatiecontracten (openstelling tweede tender IPC projecten) (31-10-2011)
 • Staatscourant: nr. 10258: Wijziging van de Regelingen van Ministerie van Econmische Zaken van 2008 en 2009 ter reductie van administratieve lasten van lopende subsidietrajecten (Innovatieprestatiecontracten) (16-06-2011)
 • Staatscourant: nr. 3669: Houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 in verband met herziening van hoofdstuk 4 (Innovatieprestatiecontracten) (23-02-2011)
 • Staatscourant: nr. 8355 : Wijziging van de Regeling in verband met reductie administratieve lasten (Innovatieprestatiecontracten) (23-02-2011)
 • Staatscourant: nr. 14785: Wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010 (IPC bouw 2010) (23-09-2010)
 • Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren, enz.: Herziening hoofdstuk 4 (Innovatieprestatiecontracten)) (27-05-2010)
 • Staatscourant: nr. 863: Subsidieregeling innoveren IPC internationale samenwerking (21-01-2010)
 • Staatcourant: nr. 20306: Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, houdende vaststelling van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (15-12-2009)
 • Staatscourant: nr. 243: Subsidieregeling innoveren (15-12-2008)
 • Staatscourant nr. 419: Besluit van 8 oktober 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies (22-10-2009)
 • Staatscourant: nr. 449: Kaderbesluit EZ-subsidies (09-12-2008)
 • Verordering (EG) Nr. 1998/2006: van de Commissie van de Europese gemeenschappen betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (15-12-2006)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.