Service menu right

Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij

Gesloten

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

U kunt met deze subsidie financiële ondersteuning krijgen bij het investeren in technologische ontwikkelingen en innovatie. Hiermee verbetert u het rendement in de visserijketen. Het doel van de subsidie is om het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland te verbeteren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Een producentenorganisatie voor visserijproducten.
  • Een marktdeelnemer uit de visserijsector.
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer marktdeelnemers uit de visserijsector of één of meer producentenorganisaties voor visserijproducten.

Producentenorganisatie voor visserijproducten

Dit is een organisatie van primaire producenten in de visserij. De organisatie moet erkend zijn door RVO.nl.

Marktdeelnemer uit de visserijsector

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserijproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

De subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Dit kon van 1 november 2018 tot en met 3 januari 2019 om 17.00 uur.

Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt? Lees dit op de subsidiepagina op mijn.rvo.nl.

Verlening en verdeling subsidie

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 2,5 miljoen.

Aan de hand van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer over de rangschikking en het budget op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Ook valideert een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Subsidie 2016 en 2017

Heeft u in 2016 of 2017 subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.