Service menu right

Innovation Fund

Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030. Het totaalbudget is € 10 miljard.

Het budget van het fonds komt vanuit de opbrengsten van het Europese Emissions Trading System ETS. De Europese Commissie heeft een nadere uitwerking van de regeling op 3 juli 2020 gepubliceerd.

Voorwaarden

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, alleen of in consortiumverband. Het is van belang dat een ETS-plichtige onderneming in het project participeert. In het Innovation Fund wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine projecten. De eerste call zal zijn gericht op grote projecten, waarbij het criterium 'business maturity' belangrijk is.

De projecten die Innovation Fund onder meer steunt zijn:

  • Koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
  • Producten die koolstof-intensieve producten vervangen
  • CCU, carbon capture and utilisation
  • CCS, carbon capture and storage
  • Duurzame energieopwekking
  • Energieopslag

Aanvragen

U vraagt financiering aan via de website van de Europese Commissie. In het Innovation Fund geldt een aanvraagprocedure in twee stappen: een eerste open ronde met verkorte aanvragen. En na selectie een uitnodiging voor het indienen van een volledige aanvraag in de tweede ronde. De eerste call werd geopend op 7 juli 2020 met een deadline voor de verkorte aanvragen van 29 oktober 2020 17:00 uur.

Het budget van deze eerste call bedraagt € 1 miljard. De beoordeling van voorstellen gebeurt door onafhankelijke experts die worden aangesteld door INEA. RVO heeft hierin geen uitvoerende rol.

Rol RVO

Als u serieuze plannen heeft voor het indienen van een aanvraag dan adviseren wij u contact met RVO op te nemen. Ook als u bijvoorbeeld vragen heeft over het combineren van subsidies, zoals een aanvraag voor het Innovation Fund met een nationale regeling zoals de SDE++.

U kunt contact opnemen via innovationfund@rvo.nl. De meeste grote ETS-plichtige bedrijven in Nederland hebben een vast aanspreekpunt bij RVO. U kunt ook via uw vaste aanspreekpunt contactpersoon contact opnemen. We zullen alle informatie geheel vertrouwelijk behandelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *