Veelgestelde vragen Funding Gap Analysis IPCEI Waterstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Funding Gap Analysis IPCEI Waterstof

De funding gap analysis geeft inzicht in de financiering van het project en welk deel daarvan nog niet gedekt is. Hieronder wordt ingegaan op veel voorkomende vragen rondom de funding gap analysis.

Veelgestelde vragen

Is een scenariobenadering aan te raden?

Als het mogelijk is, vragen we bedrijven om één centraal scenario aan te leveren. De indiening van meerdere scenario's verhoogt de complexiteit van de beoordeling.

Hebben de projecten aanzienlijke risico's of onzekerheden? Dan is de presentatie van verschillende scenario's voor de berekening van de financieringskloof wel verstandig. Meestal zijn dat die projecten waarbij er enige kans bestaat op mislukken in de O&O&I/FID-fase. Worden er verschillende scenario's gepresenteerd? Dan vragen we om objectieve en verifieerbare onderbouwing:

  1. U toont aan dat het specifieke project een hoger risico vormt of dat het een grotere onzekerheid met zich meebrengt dan een typisch O&O&I/FID-project en;
  2. U onderbouwt de waarschijnlijkheden die aan elk goed gedefinieerd scenario zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld met gegevens over succes/mislukkingen van vergelijkbare projecten in het verleden.

Updates van deze scenario's mag u nog indienen tijdens de pre-notificatiefase.

Worden mijn commerciële activiteiten tijdens de First Industrial Deployment fase toegestaan? Of passen deze niet binnen de definitie van de FID-fase?

De FID-fase onderscheidt zich van de fase van commerciële activiteiten/massaproductie. Daarom is verkoop in commerciële volumes tijdens de FID-fase niet toegestaan. Dit roept vragen op over het einde van de FID en het begin van de commerciële activiteiten/ massaproductiefase.

De verkoop van industriële monsters voor testdoeleinden aan geselecteerde klanten lijkt mogelijk tijdens de FID-fase. Deze verkopen moeten wel duidelijk beperkt in volume zijn. U moet ook aantonen dat deze verkopen deel uitmaken van het ontwikkelingsproject.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.