Service menu right

INTERREG 2014-2020

Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.

INTERREG is voor:

  • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • bedrijven
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen
  • private partijen zonder winstoogmerk

Over INTERREG

INTERREG wil Europa sterker maken en de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren. In 79 programma’s werken landen en regio's op verschillende manieren samen aan innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en transport. RVO helpt Nederlandse partijen in alle fasen van deelname aan de programma’s North West Europe, North Sea Region en Europe.

INTERREG - programmaoverzicht

North West Europe (NWE)

INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. In Nederland gaat het om het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg.

INTERREG North West Europe (NWE)

North Sea Region (NSR)

INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het programma richt zich op de samenwerking van verschillende partijen uit verschillende landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van het programma is het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio.

INTERREG North Sea Region (NSR)

Europe

INTERREG Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en in het bijzonder de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

INTERREG Europe

In de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van INTERREG-subsidies. Lees hun ervaringen en tips in de INTERREG - praktijkverhalen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *