Interreg Europe aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Interreg Europe

Tijdelijk gesloten
25-01-2021

Wilt u bijdragen aan regionale ontwikkeling door beleidsinstrumenten te verbeteren? Als u samenwerkt binnen de EU of met Noorwegen en Zwitserland, kunt u ondersteuning krijgen vanuit Interreg Europe.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Doel

Interreg Europe richt zich in het bijzonder op de Structuurfondsprogramma's. Het co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

In Nederland zijn dit beleidsinstrumenten zoals de programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord. Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

Interreg Europe is voor:

 • regionale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Private partijen zonder winstoogmerk
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg Europe 2014-2020 is € 359 miljoen.

 • € 21,3 miljoen van het budget is voor het beheer en de uitvoering van het programma.
 • € 15,3 miljoen van het budget is voor de kennisplatforms.
 • € 322,4 miljoen is voor projectaanvragen. Tweederde daarvan is besteed in de 1e en de 2e call (resp in 2015 en 2016). Ongeveer € 110 miljoen is over.
 • Projectkosten in de samenwerkingsprojecten worden voor 75% tot 85% gefinancierd met Interreg -subsidie. Dat is afhankelijk van de juridische status van de organisatie. Voor overheden en publieke partijen is dit 85%. Voor private partijen en ngo’s is dat 75%. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels.

Voorwaarden

Interreg Europe ondersteunt activiteiten die zich moeten richten op bepaalde thema's. Daarnaast zijn er eisen over monitoring en kennis delen.

Thema's / activiteiten die Interreg Europe ondersteunt:

 • onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie versterken
 • het concurrentievermogen van het mkb verbeteren
 • de overgang naar een koolstofarme economie stimuleren
 • het milieu behouden en beschermen en zorgen voor efficiënte omgang met hulpbronnen

Manieren van ondersteuning

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerschap van publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland die 3 tot 5 jaar samenwerken aan een gezamenlijk, regionaal beleidsprobleem. Elke regio die aan in het project is betrokken, maakt een actieplan. Daarin staat wat de regio gaat doen met de geleerde lessen. Hoe dit naar de praktijk wordt vertaald in hun eigen beleidsinstrumenten. Het is een eis dat de punten uit het actieplan 2 jaar lang worden gemonitord.
 • Kennisplatforms per thema (Policy Learning Platforms): het internationale secretariaat werkt hierin samen met expertteams per thema. Deze teams zijn inmiddels actief. De platforms gaan diensten en producten voor de regio's aanbieden. Bijvoorbeeld: individueel advies, peer reviews, thematische seminars en aanbevelingen over het ontwerp en de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen. Wanneer een regio niet betrokken is bij een project, kan deze toch profiteren van de leerpunten en kennis. Ook spelen ze een rol in de kennisdeling tussen de verschillende projecten.

Aanvragen

Momenteel zijn er geen openstellingen voor projectvoorstellen meer in de huidige programmaperiode. De eerste mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen is in het nieuwe programma. Zodra hier meer over bekend is, vermelden wij dit op onze website. De Europese Commissie heeft in 2018 voorstellen ingediend. De onderhandelingen hierover met de lidstaten en het Europees Parlement zijn nog niet afgerond. Meer informatie hierover vindt u op ec.europe.eu.

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg ? Neem dan contact met RVO. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze nederlandse contactpersonen.

Financiële vragen

RVO heeft een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen (de zogenoemde FLC-goedkeuring, zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.