Interreg North Sea Region (NSR) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Interreg North Sea Region (NSR)

Tijdelijk gesloten
25-01-2021

Bent u bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? Voor het indienen van een projectidee heeft u een samenwerking nodig met partners uit minimaal 3 landen. In praktijk werken succesvolle projecten samen met 5 tot 10 regionale partners uit 4 tot 6 Noordzeelanden.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Deelnemende landen

Landen die (gedeeltelijk) bij de Interreg North Sea Region horen zijn:

 • gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk;
 • geheel: Denemarken, Noorwegen;
 • In Nederland gaat het in het bijzonder om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe

Interreg NSR is er voor:

 • overheden: Rijk, provincie, gemeente en waterschap
 • kennisinstellingen: universiteiten, hogescholen en rijksinstituten
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen: 'NGO's' en belangenorganisaties

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor Interreg NSR 2014-2020 een budget van € 167 miljoen. Een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio (Programmaperiode 2014-2020) zijn samengevat in 4 prioriteiten:

 1. Thinking growth: gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Zo komen groei en kwaliteitsbanen tot stand, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen
 2. Eco-innovation: ontwikkeling van methoden waardoor consumenten maar ook bedrijven beter kunnen omgaan met water, afval verminderen, recyclen van materialen en het toepassen van energie efficiënte technologieën
 3. Sustainable NSR: ontwikkeling van methoden waardoor de Noordzeeregio kan inspelen op het veranderende klimaat en bescherming van de natuur bij zowel planten als dieren.
 4. Green transport & mobility: promoten van duurzaam transport, voornamelijk vrachtvervoer, zoals de scheepvaart. Ook efficiënt en duurzaam personenvervoer valt hieronder. Voorbeelden van transport projecten vindt u op VB/NSRP Project Ideas
Doe inspiratie op in de databank van lopende projecten. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen dit programma eruitzien.

Aanvragen

Momenteel zijn er geen openstellingen voor projectvoorstellen meer in de huidige programmaperiode. De eerste mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen is in het nieuwe programma. Zodra hier meer over bekend is, vermelden wij dit op onze website. De Europese Commissie heeft in 2018 voorstellen ingediend. De onderhandelingen hierover met de lidstaten en het Europees Parlement zijn nog niet afgerond. Meer informatie hierover vindt u op ec.europe.eu.

De procedure voor het indienen van een project verliep in de Programmaperiode 2014-2020 in 2 stappen bij Interreg North Sea Region.

 • Stap 1: Expressions of interest. Hier dient u een projectvoorstel in. Vervolgens vindt er een voorselectie plaats
 • Stap 2: Full application. Als uw projectvoorstel is goedgekeurd in stap 1, kunt u in stap 2 een volledig uitgewerkt project indienen. Daarna nemen de lidstaten het laatste besluit en wordt de subsidie van maximaal 50% van de projectkosten toegekend.

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg ? Neem dan contact met RVO. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze nederlandse contactpersonen.

Financiële vragen

RVO heeft een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg . Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen (de zogenoemde FLC-goedkeuring, zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.