Interreg North West Europe (NWE) aanvragen | RVO | Rijksdienst

Service menu right

Interreg North West Europe (NWE)

Tijdelijk gesloten
25-01-2021

Bent u bezig met een innovatie die meerdere grensregio's versterkt? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? Interreg NWE is een transnationaal programma dat de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden wil bevorderen. Daarnaast promoot het duurzaam transport om CO2-uitstoot te verlagen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Deelnemende landen

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Landen die bij Interreg North West Europe horen:

 • gedeeltelijk: Nederland, Frankrijk, Duitsland
 • geheel: België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Verenigd Koninkrijk

NWE is voor:

 • overheden (rijkoverheid, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Voor het indienen van een projectidee heeft u een consortium nodig met partners uit tenminste 3 landen in Noordwest-Europa.

Thema's en prioriteiten Interreg NWE

De belangrijkste uitdagingen in de Noordwest-Europa regio zijn samengevat in 3 thema's:

 • Innovatie: centraal staat het versterken van de innovatiecapaciteit van het mkb.
 • Low Carbon: in alle sectoren van de samenleving moet de CO2-uitstoot omlaag. Dit kan door het promoten van duurzaam transport. Voorbeelden van transport projecten vindt u op www.nweurope.eu.
 • Resource & Materials Efficiency: het bevorderen van de circulaire economie en duurzame productiemethoden staat centraal.

Doe alvast inspiratie op in de databank van lopende projecten. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen dit programma eruitzien.

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg NWE 2014-2020 is € 396 miljoen.

 • 94% (€ 372 miljoen) is voor projecten.
 • 6% (€ 24 miljoen) is voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Een project binnen dit programma krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de co-financiering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Voorwaarden NWE

Er gelden algemene voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. De specifieke voorwaarden van de calls staan altijd op de Europese website van NWE.

De specifieke voorwaarden van de calls en (digitale) aanvraagformulieren staan altijd op de programmawebsite NWE. Dit moet u weten over bedrijven en staatssteun.

Bedrijven

De 5e ronde van het Interreg NWE-programma richt zich ook op bedrijven. Private partijen, zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen, kunnen als onderdeel van een internationaal consortium meedoen in NWE. Deelname van bedrijven is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst. Belangrijke aandachtspunten:

 • Lead partners of hoofdbegunstigden (de partij waarmee het Interreg -programma een subsidiecontract aangaat) zijn alleen organisaties zonder winstoogmerk.
 • Alle partijen in een NWE-project moeten zich houden aan Europese regelgeving op het gebied van aanbesteden en staatssteun. Voor al het aan te besteden werk in projecten van € 5.000 of meer moeten zij minimaal 3 offertes aanvragen.
 • Er zijn beperkingen op IPR (intellectual property rights), omdat er subsidie wordt verstrekt om de resultaten breed te verspreiden.

Staatssteun

Alle economische activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, moeten getoetst worden aan de staatssteunregels. Dit betekent in de praktijk dat projectpartners die mogelijke marktverstorende activiteiten uitvoeren, wel subsidie uit het NWE-programma krijgen wanneer:

 • ze gebruikmaken van de de-minimisverordening;
 • ze hun activiteiten onderbrengen in een van de artikelen van de AGVV (Algemene groepsvrijstellingsverordening) die door het NWE programma zijn geselecteerd. Welke artikelen dit zijn vindt u terug in de handleiding staatsteun die het programma heeft gepubliceerd op haar website.

Met de staatsteunregels wil de Europese Commissie subsidieverlening voor economische activiteiten makkelijker maken, zonder de oorspronkelijke gedachte van de staatssteunregels uit het oog te verliezen. Er is met de vernieuwde AGVV (of in het Engels GBER) meer mogelijk dan voorheen. Wel kan het opnemen van relevante staatssteunactiviteiten in een project leiden tot bijvoorbeeld aanpassing van het steunpercentage (het subsidiepercentage). De Nederlandse contactpersonen geven meer informatie en advies over dit onderwerp.

Aanvragen

Er zijn geen openstellingen voor projectvoorstellen meer in de huidige programma periode. U kunt momenteel dus geen projectvoorstel indienen. De nieuwe Interreg Programma periode wordt voorbereid. Zodra hier meer over bekend is, vindt u de informatie op deze website.

NWE werkte in de Programma periode 2014-2020 met 2 open calls-for-proposals per jaar: steeds in het voorjaar (sluiting mei) en in het najaar (sluiting november). In elke call was het mogelijk  projectvoorstellen in te dienen voor elk van de 3 hoofdprioriteiten van het programma. Beslissingen volgden steeds uiterlijk 3 maanden na de sluiting van de call.

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg ? Neem dan contact op met RVO. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze Nederlandse contactpersonen.

Financiële vragen

RVO heeft een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen (de zogenoemde FLC-goedkeuring, zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.