Service menu right

INTERREG NWE Calls - planning en resultaten

Het programma startte in het voorjaar van 2015. Vanaf dat moment werkt het met een cyclus van 2 indieningsmomenten (calls) per jaar. Dat is steeds in het voorjaar (sluiting april of mei) en in het najaar (sluiting oktober of november).

De procedure voor het indienen van een project verloopt in 2 stappen bij INTERREG Noordwest-Europa.

  • Stap 1: Expressions of interest. Hier dient u uw projectidee in, waarna er een voorselectie plaats vindt.
  • Stap 2: Full application. Als uw idee is goedgekeurd in stap 1, kunt u in stap 2 een volledig uitgewerkt project indienen. Vervolgens nemen de lidstaten het laatste besluit en wordt de subsidie van maximaal 60% van de projectkosten toegekend.  

In elke call kunt u in stap 1 projectvoorstellen indienen voor elk van de 3 hoofdprioriteiten van INTERREG Noordwest-Europa. Beslissingen volgen steeds uiterlijk 3 maanden na sluiting van de call. Voor de doorontwikkeling van een goedgekeurd projectidee in stap 1 heeft u dan maximaal 6 maanden de tijd. Dit betekent dat het hele proces van het indienen van een projectidee tot het moment dat u kunt starten met de uitvoering ervan, ongeveer 9 maanden duurt.

De adviseurs van RVO.nl voor INTERREG Noordwest-Europa geven advies, lezen kritisch mee met uw projectvoorstel en kunnen helpen in de zoektocht naar partners.

Openstellingsronde

In onderstaande tabel leest u meer over het tijdspad van stap 1 (Expression of interest). Komt uw projectidee door ronde 1? Dan krijgt u daarna via het secretariaat te horen wanneer de deadline is van stap 2. Call 9 is open voor prioriteit 1 en 3. U leest hierover meer in het artikel Ninth call for projects now open.

Planning calls 2019

CallDeadlineBesluit
914 juni 2019september 2019

First Level Controller

De First Level Controller (FLC) die de controlewerkzaamheden uitvoert, draagt u ter goedkeuring voor aan RVO.nl. Het programma NWE heeft daarvoor een apart formulier. Meer informatie hierover leest u op Aanvraagproces INTERREG.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.