Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw

Wilt u investeren in energie besparing? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart 2020. Uw aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 15 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie

U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

Maximale subsidiebedrag per investering
InvesteringMaximale subsidiebedrag*1Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal
2e energiescherm€ 250.000€ 7 of € 8 per m2 *2
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 375.000€ 30 per m2

*1 Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Als dit 4 hectare of minder is dan is het bedrag maximaal € 8 per m2.

Waarvoor krijgt u geen subsidie

Voor deze investeringen krijgt u geen subsidie:

 • 1e energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen die minder dan 45% energie besparen
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

U krijgt ook geen subsidie voor ondersteunende en extra kosten. Dit zijn de kosten voor:

 • het in gebruik nemen van de investering
 • scholing en hulp
 • leges
 • eigen arbeid
 • debetrente
 • vervoer
 • gebruikte machines
 • invoerrechten

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u aan voorwaarden voldoen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart 2020. In 2020 vraagt u deze regeling op een andere manier aan dan u gewend bent. Log daarom niet in op mijn.rvo.nl of eLoket, maar gebruik de aanmeldknop onder Direct regelen.

Uw aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig.

Wijzigingen doorgeven of een vaststelling aanvragen voor eerdere jaren?

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de publicaties in de Staatscourant van 17 december 2019 en 7 februari 2020.