Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw

Gesloten

Wilt u investeren in energie-efficiëntie? Met deze subsidie kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. U kon in 2019 subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2019. Deze regeling is nu gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 6,9 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

InvesteringMaximale subsidiebedrag *Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal
Tweede energiescherm€ 150.000€ 6 of € 7 per m2 **
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15 per m2

* Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 6/m2. Bij een geïnstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder is dit maximaal € 7/m2.

Geen subsidie

Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

  • eerste energiescherm
  • gevelscherm
  • verduisteringsscherm
  • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
  • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 45% tot gevolg heeft
  • schaduw- en zonweringsschermen
  • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
  • vervangingsinvesteringen

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Heeft u eerder subsidie aangevraagd en wilt u een wijziging doorgeven of een vaststelling aanvragen? Gaat u dan naar mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.