Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw 2018

Gesloten

Wilt u investeren in energie-efficiëntie? Met deze subsidie kunt u energiebesparende maatregelen nemen. Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

U kan subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:

 • een tweede energiescherm
 • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
 • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
 • een luchtbehandelingssysteem

U kon deze subsidie aanvragen van 16 oktober tot en met 9 november 2018. Het beschikbare budget is € 9,2 miljoen.

Voor wie

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een glastuinbouwbedrijf heeft en investeert in een energiebesparende maatregel. Samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers kunnen de subsidie ook aanvragen.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in onderstaande tabel.

InvesteringMaximale subsidiebedrag*Kosten die onder de subsidie
vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm€ 150.000€ 6 of € 7/m2**
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15/m2


* Deze bedragen gelden per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan in aanmerking komen voor dit bedrag.
** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare maximaal € 6/m2 en bij een geinstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder maximaal € 7/m2.

Aandachtspunten

Om subsidie te ontvangen voor de investeringskosten, is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende aandachtspunten:

 • Voordat u de subsidieaanvraag doet, mag u nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur.
 • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.
 • Als de installateur via een holding verbonden is met uw onderneming, kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.
 • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag uit bovenstaande tabel.

Geen subsidie

Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

 • eerste energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 45% tot gevolg heeft
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2018, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben.
 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.

Extra voorwaarden voor tweede energiescherm:

 • U heeft al een eerste energiescherm.
 • Het energiebesparingspercentage is minimaal 45%.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.