Service menu right

ISDE: Subsidie voor biomassaketels

Wilt u een biomassaketel kopen om uw huis of bedrijf te verwarmen? Of voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een industrieel proces? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De ISDE is bestemd voor ketels die op houtachtige biomassa zijn gestookt. U kunt hiervoor subsidie krijgen als de ketel:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte;
  • voldoet aan de norm EN 303-5 (als in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt);
  • een vermogen heeft van 5 tot 500 kW (dit geldt ook voor hydraulisch geschakeld in cascade);
  • een minimaal warmterendement heeft van 89% op nominaal vermogen;
  • geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard betreft;
  • wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur;
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) van maximaal 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide van maximaal 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) van maximaal 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof. Dit moet vastgesteld zijn door een geaccrediteerde instelling.
     

Wijzigingen subsidiebedragen

Op 20 maart 2019 is er een wijziging gepubliceerd voor de ISDE. Deze wijziging gaat per 21 maart 2019 in.

De marktprijzen van de biomassaketels, waarvoor ISDE-subsidie wordt aangevraagd, zijn in een korte periode fors gedaald. Hierdoor kunnen subsidiebedragen relatief hoog uitvallen ten opzichte van de aanschafkosten van een biomassaketel. Om overstimulering te voorkomen is het subsidiebedrag voor biomassaketels lager geworden.

Op de nieuwe apparatenlijst, die ingaat per 21 maart 2019, vindt u de bedragen per biomassaketel. Deze wijziging geldt voor alle ISDE-aanvragen van biomassaketels, dus zowel voor zakelijke partijen als voor particulieren.

Voor particulieren is er wel een overgangsbepaling opgenomen, omdat particulieren pas na aanschaf en installatie een subsidieaanvraag kunnen indienen. Voor particuliere aanvragers hanteert RVO.nl de subsidiebedragen van voor 21 maart 2019.

Dit geldt wanneer de biomassaketel voor 21 maart 2019 is aangeschaft, geïnstalleerd is en de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie is ingediend.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken voor een geschikte biomassaketel is een Apparatenlijst biomassaketels opgesteld. Alle biomassaketels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Wij actualiseren deze lijst continu met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. Op de lijst staat ook het indicatieve subsidiebedrag per apparaat.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan bij de veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Als deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgesteld. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een biomassaketel die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? En wilt u dat deze ketel aan de Apparatenlijst wordt toegevoegd? Geef dit dan aan ons door met het Verzoek vermelding biomassaketels. Wij behandelen uw verzoek binnen 3 maanden nadat we uw volledige melding hebben ontvangen. Als wij het apparaat goedkeuren, plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.