Service menu right

ISDE: Subsidie voor pelletkachels

Koopt u een pelletkachel om te stoken met korrels van geperste houtsnippers (houtpellets)? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Let op: Verwar pellets niet met houtpallets die voor transport worden gebruikt.

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de ISDE als deze:

  • is bestemd voor de productie van warmte;
  • automatisch wordt gestookt op houtpellets;
  • een gesloten voorkant heeft;
  • voldoet aan de norm EN 14785;
  • een vermogen van 5 tot 500 kW heeft;
  • wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur;
  • voldoet aan de technische eisen die staan in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken voor een geschikte pelletkachel is een Apparatenlijst pelletkachels opgesteld. Alle pelletkachels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. RVO.nl actualiseert de lijst continu. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde pelletkachels. Op de lijst staat ook het indicatieve subsidiebedrag per pelletkachel.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan bij de Veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Per pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Als deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgesteld. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een pelletkachel die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? En wilt u dat dit apparaat aan de lijst wordt toegevoegd? Geef dit dan aan ons door met het Verzoek vermelding pelletkachels. Wij behandelen het verzoek binnen 3 maanden nadat we uw volledige melding hebben ontvangen. Als wij het apparaat goedkeuren, plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.