Service menu right

ISDE: Subsidie voor zonneboilers

Wilt u een zonneboiler kopen om een ruimte of tap(water) te verwarmen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector.

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2.
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater.
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
  • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken voor een geschikte zonneboiler is een Apparatenlijst Zonneboilers opgesteld. Alle zonneboilers op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. We actualiseren deze lijst regelmatig. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.nl. Op de lijst staat ook het indicatieve subsidiebedrag per apparaat.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan bij de Veelgestelde vragen (FAQ) wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat, de energieprestatie en de jaaropbrengst. Indicatief gaat het om een bedrag vanaf € 500 per apparaat.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? En wilt u dat dit apparaat aan de lijst wordt toegevoegd? Geef dit dan aan ons door met het Verzoek vermelding zonneboilers. Wij behandelen uw verzoek binnen 3 maanden nadat wij uw volledige melding hebben ontvangen. Als wij het apparaat goedkeuren, plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.