Service menu right

Voorwaarden ISDE particulieren

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor particulieren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten en niet de datum van de betaling.
 • U heeft binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij de aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft. U heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs.
 • Het apparaat is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet voor subsidie in aanmerking als dit apparaat nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen; zie ook de veelgestelde vraag Hoe zit het met de ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening?
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing over uw subsidie.
 • U kunt een bewijs aanleveren dat een deskundige installateur de apparaten geïnstalleerd heeft. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.
Let op: Vanaf 1 oktober 2019 is de aanvraagroute gewijzigd voor particulieren die woonruimtes of bedrijfsruimtes verhuren. Particuliere commerciële verhuurders worden nu aangemerkt als zakelijke aanvragers. Als zij geen KvK-nummer hebben, kunnen zij de subsidie aanvragen met hun DigiD. Dit kan alleen als eHerkenning niet mogelijk is.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Voor pelletkachels en biomassaketels gelden strenge emissie-eisen. Deze eisen zijn bedoeld om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken. U vindt deze eisen op de pagina Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Wijzigingen sinds 2018

Sinds 2018 zijn er in de ISDE verschillende wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht:

Biomassaketels

Sinds 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassaketels moeten voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor komen ook zogenoemde biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking voor subsidie.

Zonneboilers

Sinds 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 meter2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 mr2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

Warmtepompen

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Sinds 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Deskundige installateur

Sinds 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.

Ingangsdatum nieuwe voorwaarden

Bovenstaande voorwaarden gelden voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling staan de wijzigingen uitgelegd. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt, dat de nieuwe voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen na 1 februari 2018.

Commerciële verhuurders

Vanaf 1 oktober 2019 is de aanvraagroute gewijzigd voor particulieren die woonruimtes of bedrijfsruimtes verhuren. Particuliere commerciële verhuurders worden nu aangemerkt als zakelijke aanvragers. Als zij geen KvK-nummer hebben, kunnen zij de subsidie aanvragen met hun DigiD. Dit kan alleen als eHerkenning niet mogelijk is.