Service menu right

ISDE Stappenplan aanvraag zakelijk

Wilt u ISDE-subsidie aanvragen en bent u een zakelijke gebruiker? Doorloop dan het volgende stappenplan.

Stap 1. Lees de voorwaarden

 • Een belangrijke voorwaarde is dat u een geldig KvK-nummer heeft.
 • Komt u in aanmerking? Lees eerst de Voorwaarden ISDE Zakelijke gebruikers.
 • U mag pas een verplichting aangaan (tot aankoop van het apparaat of de apparaten) nadat u de subsidie heeft aangevraagd.
 • Wilt u de verplichting aangaan voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.

Stap 3. Subsidie aanvragen

 • U vraagt subsidie aan voordat u tot de aankoop van het apparaat overgaat.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie. Bekijk het voorbeeld onderaan dit stappenplan.
 • Uw aanvraag doet u online. U heeft daarvoor een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) nodig. Doet een tussenpersoon (intermediair) de aanvraag voor u? Zorg dan eerst dat u deze schriftelijk machtigt om dit namens u te mogen doen. Als model van zo'n machtiging kunt u het online formulier Machtiging intermediair subsidies invullen, uitprinten en vervolgens ondertekenen. Overigens hoeft u de machtiging voor een subsidieaanvraag ISDE niet op te sturen of mee te sturen met de aanvraag. Bewaar deze wel goed. De intermediair kan vervolgens de aanvraag doen en wel met zijn eigen eHerkenningsmiddel.

  U kunt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl.

Behandeling RVO.nl

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Stap 4. Aankoop

 • U heeft uw referentienummer van uw subsidieaanvraag ontvangen. U kunt nu overgaan tot de aankoop.
 • Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. U toont daarmee aan dat het apparaat uw eigendom is.

Stap 5. Installatie

 • U laat het apparaat installeren. Dat mag alleen in Nederland.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.

Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl

Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn van 12 maanden. Meld dit schriftelijk bij RVO.nl. U vermeldt daarbij:

 • de reden van vertraging
 • de geplande realisatiedatum
 • een (kopie) koopovereenkomst.
RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.

Stap 6. Vaststelling aanvragen

 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie. Dit doet u uiterlijk 12 maanden na verlening (dus niet direct na de aanvraag).
 • U vindt het vaststellingsformulier op mijn.rvo.nl. Na het inloggen met uw eHerkenningsmiddel komt u op de homepagina van eLoket. In de horizontale navigatie klikt u op 'Nieuwe aanvragen'. Op deze pagina klikt u op het bestand 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-vaststelling zakelijke markt'.
 • De termijn waarbinnen wij u vaststellingsverzoek afhandelen is 13 weken.

Stap 7. Voorschot aanvragen

 • U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten waarvoor u een voorschot aanvraagt, zijn aangeschaft en geïnstalleerd.
 • Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 • Wilt u een voorschot? Neem contact op met RVO.nl.

Stap 8. Uitbetaling subsidie

 • Na de vaststelling betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit. U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.

Een voorbeeld

U wilt 20 zonneboilers en 2 warmtepompen aanschaffen. De zonneboilers kunt u in één subsidieaanvraag indienen. Voor de 2 warmtepompen dient u ook een subsidieaanvraag in. Lees het praktijkverhaal Kampeerdorp de Zandstuve investeert fors in duurzaamheid.