Service menu right

Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? Dan kunt u de Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten in 2019 aanvragen van 3 juni tot en met 30 december 2019, uiterlijk om 17.00 uur.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Visserijondernemingen staan voor grote uitdagingen. Om hun concurrentiepositie te verbeteren zijn investeringen nodig. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) visserijondernemingen om te investeren.

Budget

Voor deze subsidie is in 2019 € 2,8 miljoen beschikbaar. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Vast bedrag per type investering

U krijgt een vast subsidiebedrag per type investering. De hoogte van het bedrag hangt af van het type onderneming (mkb of niet). U kunt toetsen of uw onderneming een mkb is met de online mkb-toets.

Hieronder staat een overzicht van alle investeringen met de subsidiebedragen.

 

De aanschaf en het gebruiksklaar maken vanmkbgeen mkb
een automatische conserveermachine voor langoustines€ 18.250€ 10.950
een automatische kookketel voor garnalen€ 12.950€ 7.770
een spoelsorteermachine die is uitgerust met een buitentrommel met minimaal 6 millimeter spijlwijdte€ 12.000€ 7.200
een buitentrommel met minimaal 6 millimeter spijlwijdte voor een spoelsorteermachine€ 1.570€ 942
een scholstripmachine€ 49.725€ 29.835
een slurry-ijsmachine€ 18.815€ 11.289
een koelinstallatie die het koudemiddel CO2 gebruikt (vermogen van minimaal 10 kW tot 16 kW)€ 12.187€ 7.312
een koelinstallatie die het koudemiddel CO2 gebruikt (vermogen van minimaal 16 kW)€ 17.550€ 10.530
een luchtzuiveraar die:
- uitgerust is met een ventilator, ionisatietechniek en een filter(s)
- minimaal 800 m3 lucht zuivert per uur
- met een efficiëntie van minimaal 75% bacteriën en schimmels uit de lucht filtert
€ 2.174€ 1.304

 

Al subsidie gekregen van een andere instantie?

Heeft u voor hetzelfde type investering al subsidie gekregen van een andere subsidieverstrekker? Bijvoorbeeld via de gemeente of provincie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag dat u van ons krijgt.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 3 juni tot en met 30 december 2019, uiterlijk om 17.00 uur.

Volgorde bepalend

De volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepaalt wie subsidie krijgt. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de machine aangeschaft, gebruiksklaar gemaakt en betaald? En is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling aanvragen van uw subsidie. Na de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft u hiervoor maximaal 12 maanden plus 13 weken de tijd.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.