Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten 2018

Gesloten
13-10-2020

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? Dan kon u de Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten 2018 aanvragen.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Visserijondernemingen staan voor grote uitdagingen. Om hun concurrentiepositie te verbeteren zijn investeringen nodig. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) visserijondernemingen om te investeren.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? U moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • U mag het vaartuig 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie verplaatsen. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.
  • U houdt zich, bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u de machine gebruikt, aan de relevante wet- en regelgeving. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een vis- en/ of garnalenvergunning heeft.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid tot minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U gebruikt in al uw communicatiemiddelen over de machine het logo van de Europese Unie (de Europese vlag). Vermeld ook dat de aanschaf van de machine is gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
  • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u onze laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
  • U neemt contact met ons op als er iets verandert, zoals verandering in eigendom, aanpassing naar een andere vorm van visserij of vernietiging van de machine.
  • U houdt een administratie bij en bewaart deze ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Na uw aanvraag

Als wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 13 weken per brief een beslissing over uw aanvraag. Hierin staat of wij uw subsidieaanvraag goedkeuren of afwijzen. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Daarna kunt u de machine kopen.

Heeft u uw machine aangeschaft, gebruiksklaar gemaakt en betaald? En is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan.

Administratie bijhouden

U houdt een administratie bij met alle bewijsstukken van de aanschaf, het gebruiksklaar maken en de betaling van uw machine. Bewaar deze administratie nog 7 jaar na de datum van onze laatste betaling aan u.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de machine aangeschaft, gebruiksklaar gemaakt en betaald? En is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling aanvragen van uw subsidie. Na de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft u hiervoor maximaal 12 maanden plus 13 weken de tijd. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Direct uw vaststelling aanvragen

Jaarlijkse netto-omzet

In de aanvraag geeft u op hoe hoog de jaarlijkse netto-omzet is uit de verkoop van uw visserijproducten, min de directe kosten. Deze netto-omzet onderbouwt u met bewijsstukken.
De netto-omzet is de bruto-omzet van de normale, niet incidentele bedrijfsactiviteiten exclusief btw en na aftrek van kortingen. U vindt deze netto-omzet in uw meest recente jaarrekening. U telt alleen de (bewerkte) producten mee uit uw eigen productie.

Voorbeelden van de directe kosten van visserijproducten zijn: kosten voor materiaal, grondstoffen en uren van het personeel. Afschrijvingen en rente vallen hier niet onder.

Behoud werkgelegenheid

In de aanvraag geeft u het aantal medewerkers van uw bedrijf op. U rekent hiervoor het aantal fte uit. U deelt het aantal uren per persoon per jaar door 1.820. Voor een zelfstandige visser geeft u 1 fte  per jaar op als u geen urenregistratie bijhoudt.

U telt alleen medewerkers met een vast dienstverband en seizoensmedewerkers mee. Personen die tijdelijk of vanuit een opleiding bij u werken, telt u niet mee.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Hierna krijgt u bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw volledige aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen. U ontvangt het definitieve subsidiebedrag op uw rekening als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling goedkeuren.

Budget

Voor deze subsidie is in 2018 € 2,8 miljoen beschikbaar. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Vast bedrag per type machine

U krijgt een vast subsidiebedrag per type machine. De hoogte van het bedrag hangt af van het type onderneming (mkb of niet). U kunt toetsen of uw onderneming een mkb is met de online mkb-toets. Hieronder vindt u een overzicht met de subsidiebedragen.

De aanschaf en het gebruiksklaar maken vanmkbgeen mkb
een automatische conserveermachine voor langoustines€ 18.250€ 10.950
een automatische kookketel voor garnalen€ 12.950€ 7.770
een spoelsorteermachine met tenminste 6 millimeter spijlwijdte€ 12.000€ 7.200
een scholstripmachine€ 49.725€ 29.835
een slurryijsmachine€ 18.815€ 11.289

Al subsidie gekregen van een andere instantie?

Heeft u voor hetzelfde type machine al subsidie gekregen van een andere subsidieverstrekker? Bijvoorbeeld via de gemeente of provincie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag dat u van ons ontvangt.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wetten en regels voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.