Service menu right

IPC Visserij

Gesloten

Wilt u innovatieve projecten uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij? Dan kunt u in samenwerking met andere mkb-ondernemers in de visserijsector subsidie krijgen om een innovatieproject uit te voeren. U kon de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij) aanvragen van 2 september tot en met 15 oktober 2019 om 17:00 uur.

Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Het doel van uw project

U voert samen met andere mkb-ondernemers een innovatief project uit voor een duurzamere visserijsector. Uw project moet gaan over:

  • vangstmethodes of vistuigen om selectiever te vissen;
  • vangstmethodes of vistuigen die zorgen voor minder bodemberoering dan de methodes of vistuigen die nu worden gebruikt in de visserij;
  • het verminderen van de negatieve invloed op het klimaat of milieu door de visserijactiviteiten;
  • andere vangst- of kweekmethodes die zorgen voor een duurzame visserij.

Budget

Het budget voor IPC Visserij is € 1,1 miljoen.

Hoeveel subsidie als deelnemer

U krijgt als deelnemer 50% subsidie voor de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale bedrag is € 20.000 per deelnemer. Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale kosten dragen.

Hoeveel subsidie als penvoerder

De penvoerder is een belangenorganisatie van ondernemingen. Als penvoerder begeleidt u de deelnemers bij de uitvoering van hun project. Hiervoor krijgt u € 3.000 per deelnemer.

Voorwaarden

Als u deze subsidie wilt krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

De subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon IPC Visserij van 2 september tot en met 15 oktober 2019 om 17:00 uur aanvragen.

Volgorde bepalend

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wet- en regelgeving

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden voor. Deze regels leest u op onze informatiepagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld de standaardprocedures en welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.

IPC Visserij is op 26 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.