Service menu right

ISDE: Stand van zaken budget

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)? Op deze pagina leest u de stand van zaken.

Het subsidiebudget voor 2020 bedraagt € 100 miljoen. Dit budget is zowel bestemd voor particulieren als voor zakelijke gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan op de apparatenlijsten.

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen.

Stand van zaken 2019

Het budget voor 2019 is overtekend. Dit betekent dat meer aanvragen zijn ontvangen dan budget beschikbaar was. Hierdoor zijn aanvragen die in december 2019 zijn ingediend, afgewezen. Heeft u een afwijzing ontvangen omdat het budget op was? Dan geldt het volgende:  

Gevolgen voor zakelijke aanvragers

  • Heeft u een aanvraag ingediend voor warmtepompen of zonneboilers in bestaande bouwwerken of in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018? En heeft u deze apparaten nog niet gekocht? Dan kunt u in 2020 opnieuw een aanvraag indienen.
  • Heeft u een aanvraag ingediend voor pelletkachels of biomassaketels? Dan kunt u hier geen hernieuwde aanvraag meer voor indienen.

Gevolgen voor particuliere aanvragers

  • Heeft u een aanvraag ingediend voor een pelletkachel of biomassaketel? Dan kunt u hier tot en met 30 juni 2020 een nieuwe aanvraag voor indienen.
  • Heeft u een aanvraag ingediend voor een warmtepomp of zonneboiler? Dan kunt u hier tot en met 31 december 2020 een nieuwe aanvraag voor indienen.

Stand van zaken per 1 december 2019

In januari tot en met november 2019 zijn er 41.825 aanvragen ingediend voor 100.319 apparaten. Deze aanvragen komen zowel van particulieren als van zakelijke gebruikers. Het totale (deels geschatte) bedrag van deze aanvragen was € 176 miljoen. De cijfers over het gehele jaar 2019 volgen nog.

ISDE - Aangevraagd vanaf januari 2019 tot en met november 2019 - Uitgesplitst naar aantal aanvragen en apparaten per doelgroep.

Aantal aanvragen: 36.221 particulieren, 5.604 zakelijke markt
Aantal apparaten: 36.221 particulieren, 64.098 zakelijke markt
 


ISDE - Subsidieclaim van januari 2019 tot en met november 2019 - Geschatte claim € 176 miljoen uitgesplitst naar doelgroep en techniek.

Zonneboiler: 2,9% particulieren, 1,7% zakelijke markt
Warmtepomp: 16,6% particulieren, 64,9% zakelijke markt
Pelletkachel: 5,3% particulieren, 0,4% zakelijke markt
Biomassaketel: 1,9% particulieren, 6,4% zakelijke markt
 

Stand van zaken 2020

In januari tot en met april 2020 zijn er 17.732 aanvragen ingediend voor 22.597 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 32,5 miljoen. De geschatte budgetclaim 2020 is inclusief particuliere aanvragen. Hierbij gaat het ook om de aanvragen die opnieuw zijn ingediend vanwege budgetuitputting in 2019 en particuliere aanvragen die onder een overgangsbepaling vallen.

ISDE Stand van zaken budget - Aangevraagd van januari tot en met april 2020 - Uitgesplitst naar aantal aanvragen en aantal apparaten per doelgroep.

Aantal aanvragen: 926 zakelijke markt, 16.806 particulieren
Aantal apparaten: 5.791 zakelijke markt, 16.806 particulieren

ISDE - Stand van zaken subsidieclaim van januari tot en met april 2020 - Geschatte claim van € 32,5 miljoen uitgesplitst naar doelgroep en techniek.

Zonneboiler: 6,5% particulieren, 3,0% zakelijke markt
Warmtepomp: 51,1% particulieren, 25,9% zakelijke markt
Pelletkachel: 11,4% particulieren, 0% zakelijke markt
Biomasssaketel: 2,1% particulieren, 0% zakelijke markt

 

Cijfers per gemeente en provincie

Wilt u weten hoeveel ISDE-subsidie in uw provincie of gemeente is verleend? En voor welke apparaten? U ziet het in een oogopslag in de ISDE Viewer  van Nederland. De gegevens vanaf 1 januari 2016 (de start van de regeling) tot en met september 2019 zijn in deze viewer verwerkt.

Ook subsidie aanvragen?