Service menu right

ISDE: Stand van zaken budget

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)? Op deze pagina leest u de stand van zaken.

Het subsidiebudget voor 2020 bedraagt € 100 miljoen. Dit budget is zowel bestemd voor particulieren als voor zakelijke gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan op de apparatenlijsten.

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen.

Stand van zaken 2019

Het budget voor 2019 is overtekend. Dit betekent dat meer aanvragen zijn ontvangen dan budget beschikbaar was. Hierdoor zijn aanvragen die in december 2019 zijn ingediend, afgewezen. Heeft u een afwijzing ontvangen omdat het budget op was? Dan geldt het volgende:  

Gevolgen voor zakelijke aanvragers

  • Heeft u een aanvraag ingediend voor warmtepompen of zonneboilers in bestaande bouwwerken of in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018? En heeft u deze apparaten nog niet gekocht? Dan kunt u in 2020 opnieuw een aanvraag indienen.
  • Heeft u een aanvraag ingediend voor pelletkachels of biomassaketels? Dan kunt u hier geen hernieuwde aanvraag meer voor indienen.

Gevolgen voor particuliere aanvragers

  • Heeft u een aanvraag ingediend voor een pelletkachel of biomassaketel? Dan kunt u hier tot en met 30 juni 2020 een nieuwe aanvraag voor indienen.
  • Heeft u een aanvraag ingediend voor een warmtepomp of zonneboiler? Dan kunt u hier tot en met 31 december 2020 een nieuwe aanvraag voor indienen.

Stand van zaken per 1 december 2019

In januari tot en met november 2019 zijn er 41.825 aanvragen ingediend voor 100.319 apparaten. Deze aanvragen komen zowel van particulieren als van zakelijke gebruikers. Het totale (deels geschatte) bedrag van deze aanvragen was € 176 miljoen.

 Isde doelgroep en techniek tm november

Cijfers over 2018

In 2018 zijn 33.947 aanvragen ingediend voor totaal 54.362 apparaten.

ISDE - Aangevraagd in 2018 per 6 feb 2019

 

ISDE - Subsidieclaim in 2018 - Schatting - per 6 feb 2019

Cijfers per gemeente en provincie

Wilt u weten hoeveel ISDE-subsidie in uw provincie of gemeente is verleend? En voor welke apparaten? U ziet het in een oogopslag in de ISDE Viewer*) van Nederland.

*) De viewer is nog niet aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Begin 2020 wordt de informatie geactualiseerd.

Ook subsidie aanvragen?