ISDE: Leveranciers, fabrikanten, bouwinstallatiebedrijven en installatiebedrijven | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ISDE: Leveranciers, fabrikanten, bouwinstallatiebedrijven en installatiebedrijven

29-04-2021

Meld uw product aan voor de apparatenlijst warmtepomp of zonneboiler of de isolatiematerialenlijsten. Als uw product op de lijst staat, weten uw klanten dat ze met de aanschaf en installatie van uw product in aanmerking kunnen komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees ook aan welke eisen de apparaten en de isolatiematerialen moeten voldoen. Daarna kunt u - wanneer de eisen overeenkomen - een vermelding aanvragen voor uw product op onze lijsten.

Sommige zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Er zijn hiervan geen apparatenlijsten. U leest op deze pagina wel de eisen die voor deze apparaten gelden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Meld uw product aan

Download het betreffende meldingsverzoekformulier en stuur het samen met de bijlagen naar het mailadres dat op het formulier staat. Vermeld als onderwerp van uw e-mail: Verzoek Vermelding maatregelenlijst. We onderscheiden 4 vermeldingsverzoeken:

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Isolatiematerialen
 • Hoogrendementsglas

Uw melding direct regelen

Warmtepomp en zonneboiler

in het meldingsformulier van de techniek staat meer informatie over de eisen waaraan de bijlagen moeten voldoen. Met het formulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een productkaart
 • de technische specificaties van het apparaat
 • het etiket

Voor zonneboilers kunt u gebruik maken van het technisch Document en Productkaart Zonneboilers.xlsx.

Isolatiematerialen en hoogrendementsglas

Met het meldingsverzoekformulier voor deze maatregelen (isolerend glas, kozijnpaneel of deur) stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Prestatieverklaring/kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 1.8 van het Bouwbesluit 2012.
 • De onderbouwing van de opgegeven isolatiewaarden voor U-waarde voor hoogrendementslgas.
 • De onderbouwing van de opgegeven Lambdawaarde(λ) en Rd-waarde (m2K/W) voor isolatiematerialen

Een bijlage is maximaal 10 Mb. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Na uw melding

Heeft u uw aanvraag ingestuurd? Dan krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging. Wij doen ons best om binnen 3 maanden over uw meldingsverzoek te beslissen. We laten u per e-mail weten of uw apparaat, isolatiemateriaal of hoogrendementsglas aan de lijsten wordt toegevoegd. Wordt uw product aan de lijst toegevoegd? Dan ontvangt u een meldcode voor uw apparaat. Deze meldcode vindt u dan terug op de apparatenlijst of isolatiematerialenlijst.

Isolatiematerialen

Controleer in de maatregelenlijsten of uw isolatiematerialen er al op staan. Dit zijn de voorwaarden die wij stellen aan de isolatiematerialen:

 • Isolatiematerialen worden aangebracht in of aan de bestaande thermische schil van een koopwoning. Het gaat om het aanvullend isoleren met een Rd van 1,1 m2K/W bij spouwmuurisolatie of 3,5 m2K/W bij de overige isolatiematerialen (dak, gevel, vloer- of bodemisolatie).
 • Bij het vervangen van glas, kozijnpanelen of deuren in isolerende beglazing en eventueel nieuwe isolerende kozijnpanelen en nieuwe isolerende deuren dient men te voldoen aan specifieke U-waarden.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K. Dit is uitsluitend in combinatie met een isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Nieuwe isolerende deuren dienen te voldoen aan een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K. Of voor een hoger subsidiebedrag een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K.
 • Isolerende kozijnpanelen zijn kozijnpanelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd in kozijnen.

Warmtepompen

Let op: wij ontvangen vooral voor warmtepompen veel nieuwe aanvragen voor opname in de maatregellijst. We geven voorrang aan de apparaten die in een subsidie-aanvraag staan.

Controleer of uw warmtepomp al op de apparatenlijst staat. Dit zijn de voorwaarden die wij stellen aan een warmtepomp:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.

Zonneboilers

Check of uw zonneboiler al op de apparatenlijst staat. Bekijk ook de uitgebreide technische specificaties voor een zonneboiler via onderstaande download. Dit zijn in het kort de voorwaarden die wij stellen aan een zonneboiler:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het verwarmen van een ruimte in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.

Windturbines

Voor kleinschalige windturbines is er geen apparatenlijst. Bij een subsidieaanvraag moet uw klant het rotoroppervlak van de windturbine aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het meesturen van de technische documentatie van de windturbine.

Rotoroppervlak

Bij het bepalen van het rotoroppervlak is er onderscheid tussen windturbines met een horizontale rotor-as en windturbines met een verticale rotor-as.

Horizontale rotor-as

Bij een windturbine met een horizontale rotor-as wordt het rotoroppervlak bepaald door het kwadraat van de diameter van de rotor in meters te delen door vier en vervolgens te vermenigvuldigen met pi (π).

Verticale rotor-as

Bij een windturbine met een verticale rotor-as wordt het rotoroppervlak bepaald door de diameter van de rotor in meters te vermenigvuldigen met de hoogte van de rotor in meters.

Bij een aanvraag voor een windturbine zijn ook onderstaande technische voorwaarden van belang:

 • Het rotoroppervlak per windturbine is ten minste 50 m², en het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windturbines ten hoogste 500 m².
 • De winturbine wordt aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.

Zonnepanelen

Er bestaat geen apparatenlijst van de zonnepanelen. Bij zonnepanelen gaat het om fotovoltaïsche zonnepanelen die hernieuwbare elektriciteit produceren uit zonlicht. Uw klanten moeten het gezamenlijk piekvermogen van de zonnepanelen aantonen bij hun subsidieaanvraag. Het gezamenlijk piekvermogen bestaat uit het vermogen dat geleverd wordt door alle zonnepanelen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Piekvermogen

Het piekvermogen kan aangetoond worden door het meesturen van de technische documentatie van de zonnepanelen, samen met bijvoorbeeld het bewijs van aanschaf, waaruit het aantal zonnepanelen die worden of zijn geïnstalleerd blijkt.

Technische documentatie

Uit de technische documentatie moet blijken wat het piekvermogen is bij standaard testcondities. Daarbij zijn dit de uitgangpunten:

 • Zoninstraling: 1000W/m²
 • Zonneceltemperatuur: 25°C
 • Luchtmassadruk: 1,5 m/s

Bij een aanvraag voor zonnepanelen zijn ook onderstaande voorwaarden van belang:

 • Het gezamenlijk piekvermogen is ten minste 15 kW en ten hoogste 100 kW.  
 • De zonnepanelen worden aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.
 • Het totale netto elektriciteitsverbruik via de aansluiting waarop de installatie wordt aangesloten, moet meer dan 50.000 kWh zijn. Dit moet blijken uit de jaarafrekening van de energieleverancier van het jaar vóór indienen van de subsidieaanvraag. Het netto elektriciteitsverbruik wordt als volgt berekend: de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt onttrokken (indien van toepassing) minus de hoeveelheid elektriciteit die op het net wordt ingevoed.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.