Service menu right

ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren

Wilt u voor uw huis een warmtepomp of zonneboiler kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van de kosten terug, nadat u het apparaat gekocht heeft. Zo kunt u uw huis duurzaam verwarmen tegen lagere kosten.

De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor:

  • particulieren met een burgerservicenummer (BSN)
  • buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland

Lees meer over de ISDE voor zakelijke gebruikers.

Aanvragen uit 2019

Heeft u uw aanvraag eind 2019 ingediend en heeft u van ons nog geen schriftelijk besluit op uw aanvraag ontvangen? Door de grote hoeveelheid aanvragen ontvangt u mogelijk pas eind maart een besluit van ons. Heeft u nog andere vragen, leest u dan eerst onze antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen. Deze pagina biedt veel antwoorden op veelgestelde vragen - ook wanneer u wel een brief heeft ontvangen en andere vragen heeft.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Tot en met 2019 kon u ook ISDE-subsidie ontvangen voor pelletkachels en biomassaketels. Per 1 januari 2020 bestaat deze mogelijkheid niet meer: u kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen. Ook kunt u geen subsidie meer aanvragen voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Voor particulieren is er een overgangsregeling.

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen. Hoeveel subsidie u per apparaat kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan. Kijk daarvoor op de apparatenlijsten die wij hebben opgesteld.

Stand van zaken per 1 december 2019

In januari tot en met november 2019 zijn er 41.825 aanvragen ingediend voor 100.319 apparaten. Deze aanvragen komen zowel van particulieren als van zakelijke gebruikers. Het totale (deels geschatte) bedrag van deze aanvragen was € 176 miljoen. Dit betekent dat het budget voor 2019 is overtekend: we ontvingen meer aanvragen dan er budget beschikbaar was.

Afwijzing vanwege uitputting budget

Heeft u vóór of op 31 december 2019 een ISDE-aanvraag ingediend en daarna een afwijzing ontvangen omdat het budget op was? Dan kunt u in 2020 uw aanvraag opnieuw indienen. Gaat het om een pelletkachel of biomassaketel, dan moet u dit uiterlijk 30 juni 2020 doen. Gaat het om een warmtepomp of zonneboiler, dan moet u dit uiterlijk 31 december 2020 doen.

Voor zakelijke aanvragers gelden er andere regels.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook gelden er voorwaarden voor de apparaten die u koopt.

Aanvragen

In 2020 kunt u ISDE-subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020, 17:00 uur. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u het apparaat heeft gekocht. Hoe u dat doet, leest u in het ISDE: stappenplan voor particulieren. Daar leest u ook wat u na uw aanvraag kunt verwachten en hoe u wijzigingen doorgeeft.

Let op:

Bent u een particuliere, commerciële verhuurder van woonruimtes of bedrijfsruimtes? En wilt u het apparaat daarvoor aanschaffen? Dan wordt u aangemerkt als zakelijke aanvrager. Dit betekent dat u de procedure moet volgen op de pagina ISDE: aanvragen voor zakelijke gebruikers.

In de praktijk

Hoe verwarmt u uw huis op een duurzame manier en zorgt u voor warm water? Met een handige tool ziet u welke techniek voor uw woning het meest geschikt is. Ga naar de website www.verbeterjehuis.nl.