Service menu right

ISDE: Aanvragen particulieren

Gaat u Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen en bent u een particuliere gebruiker? Doorloop dan het volgende stappenplan.

Stap 1: Lees de voorwaarden

Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor de ISDE voor particulieren.

Stap 2: Kies een apparaat

U kunt alleen subsidie krijgen voor een apparaat dat voldoet aan de (technische) eisen van de ISDE-regeling. Dit is altijd het geval als het apparaat op een van de apparatenlijsten van de ISDE staat. U vindt deze lijsten en de eisen per apparaat op de pagina Voorwaarden apparaten ISDE.

Stap 3: Koop het apparaat

U kunt de subsidie pas aanvragen als u het apparaat heeft gekocht. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat is betaald, of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

Stap 4: Laat het apparaat installeren

Laat het apparaat door een deskundige installateur installeren. Dit mag alleen in een huis in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een factuur.  

Stap 5: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie uiterlijk 6 maanden na de installatie van het apparaat aan. Daarna heeft u er geen recht meer op. U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u moet voor elk apparaat een aparte aanvraag indienen.

Inloggen en aanvragen

U vraagt de ISDE aan op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • een bewijs van aanschaf van uw apparaat
  • een betaalbewijs
  • een bewijs van de installatie door een deskundige installateur.

Deze bewijzen kunt u meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

  • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer
  • de naam van het merk of de fabrikant
  • de datum van de aanschaf
  • de datum van de installatie
  • het bedrag en de datum van de betaling
  • de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht (zie daarvoor de apparatenlijsten op RVO.nl).
Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag een van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Uw aanvraag direct regelen

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag doen.

Stap 6: Wacht op de beslissing

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u via mijn.rvo.nl weer inlogt in het eLoket. Het staat dan onder Berichten.

Beslissing

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Keuren wij uw aanvraag goed, dan krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af.

De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Betaling

U ontvangt de subsidie maximaal 1 week na de beslissing. U kunt geen voorschot krijgen.

Stap 7: Geef wijzigingen door

Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat daarna iets wijzigt. Uw e-mailadres of bankrekeningnummer bijvoorbeeld. Geef dit soort veranderingen zo snel mogelijk door. Neem daarvoor contact met ons op.

Een voorbeeld

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. Hij gaat de koopovereenkomst voor het apparaat aan op 1 februari 2020. De zonneboiler wordt geïnstalleerd op 1 maart 2020. Vanaf dit moment heeft Freek 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 1 september 2020. Op het moment dat hij de subsidie aanvraagt, moet het apparaat zijn geïnstalleerd en betaald. Dit moet hij bij de aanvraag aantonen door het aanschaf- en betaalbewijs mee te sturen.