Service menu right

ISDE: Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Veelgestelde vragen

Wat is er gewijzigd in de ISDE per 1 januari 2020?

De subsidie op pelletkachels en biomassaketels is vervallen.

 • De subsidie vervalt voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.
 • Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.

Let op

Uitsluitend voor particulieren gold een overgangsbepaling voor pelletkachels en biomassaketels die al in 2019 zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Vanaf 1 juli 2020 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend en vervalt deze overgangsbepaling.

Ook geldt voor particulieren een overgangsbepaling voor warmtepompen en zonneboilers die al in 2019 zijn aangeschaft voor de eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.

De overgangsbepaling - voor de installatie van warmtepompen en zonneboilers die al in 2019 zijn aangeschaft t.b.v. een (nieuwbouw)woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 - is per 17 juni 2020 verruimd.

Vanwege COVID-19  is het voor particulieren echter niet altijd mogelijk om een installatiebedrijf in te huren dat voor 1 juli 2020 de installatie zou kunnen installeren. Om deze reden moet de installatie in geval van deze overgangsbepaling voor 1 januari 2021 geïnstalleerd zijn. Vanaf de dag van installatie heeft de particuliere aanvrager nog 6 maanden de tijd om de subsidieaanvraag in te dienen.

Meer informatie vindt u via het nieuwsbericht ISDE verlengt installatietermijn voor particulieren met aardgasvrije nieuwbouw.

Ik ben particulier en heb in 2019 een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft voor mijn nieuwbouwwoning en moet nog een aanvraag indienen. Wat moet ik doen?

Voorbeeldsituatie 1

Heeft u in 2019 een aanvraag ingediend en een afwijzing op basis van budgetuitputting ontvangen? Dan kunt in 2020 een hernieuwde aanvraag indienen. Voor warmtepompen en zonneboilers kan dit tot en met 31 december 2020.

Voorbeeldsituatie 2

Heeft u de warmtepomp of zonneboiler al wel aangeschaft in 2019, maar is deze nog niet geïnstalleerd? Dan kunt u nog subsidie aanvragen als u het apparaat voor 1 januari 2021 laat installeren. Na de installatie heeft u nog 6 maanden om subsidie aan te vragen.

Waarom verviel per 1 januari 2020 de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels?

Nieuw onderzoek toonde aan dat het gebruik van palletkachels en biomassaketels meer nadelen overlevert dan de beperking in CO2-uitstoot.

Waarom vervalt de subsidie voor investeringen in nieuwbouwwoningen?

De aansluitplicht voor kleinverbruikers op het aardgasnet is per 1 juli 2018 is vervallen, waardoor deze woningen al verplicht zijn te kiezen voor een alternatief voor aardgas.

Hoe vragen particuliere en zakelijke gebruikers uit het buitenland deze subsidie aan?

Buitenlandse particulieren en bedrijven moeten daarvoor contact opnemen met RVO.

Een apparaat staat niet op de apparatenlijst. Kan ik toch subsidie aanvragen?

Dat kan, maar het is dan niet zeker of u de subsidie krijgt.

Apparaten die wel aan de (technische) eisen in de regeling voldoen, maar nog niet op de lijst staan, kunnen wel in aanmerking komen. Ook worden sommige grotere apparaten niet op de lijsten vermeld.

U kunt als (particulier of zakelijk) aanvrager wel alvast de subsidieaanvraag doen wanneer het apparaat niet op de lijst staat. Vul dan een omschrijving van het apparaat in en voeg bijvoorbeeld ook een brochure of andere specificatie bij.

Er is desondanks een risico dat wij uw aanvraag afkeuren als het apparaat toch niet aan de eisen blijkt te voldoen. U kunt dan geen subsidie krijgen.

Hoe zit het met de ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening?

Voor elk nieuwbouwproject gelden wettelijke eisen aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

Een duurzame installatie in een nieuwbouwproject komt niet in aanmerking voor ISDE-subsidie, als de installatie nodig is om te voldoen aan de wettelijk verplichte EPC-norm.
 
Is de duurzame installatie in het nieuwbouwproject niet nodig om aan de wettelijk verplichte EPC-norm te voldoen? Dan komt de installatie mogelijk wel in aanmerking voor ISDE-subsidie.
 

Doet u een subsidieaanvraag, zorg er dan voor dat u 2 EPC-berekeningen voor het nieuwbouwproject heeft:

 1. Een EPC-berekening met de duurzame installatie waarvoor u subsidie aanvraagt. De EPC-berekening met de duurzame installatie moet altijd voldoen aan de wettelijke eisen.
 2. Een EPC-berekening zonder deze duurzame installatie. Deze berekening gebruiken we als referentiesituatie. Gebruik in deze berekening niet de gegevens van de duurzame installatie waarvoor u ISDE-subsidie aanvraagt. Echter zonder het invullen van gegevens van een verwarmingssysteem kunt u de berekening niet maken. Daarom vragen wij u om als referentie te rekenen met gegevens van een gasgestookte HR-ketel.

Waarom en hoe moet ik aantonen dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd?

Het is van belang dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd volgens de (wettelijke) voorschriften, normen en richtlijnen. U voorkomt hiermee onveilige situaties zoals brandgevaar of milieuoverlast. Welke voorschriften van toepassing zijn, vindt u bijvoorbeeld in de brancherichtlijnen en het Bouwbesluit.

Om deze reden geldt per 1 januari 2018 de subsidievoorwaarde dat u aantoont dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd. Een bewijs is bijvoorbeeld een factuur van de installateur of aannemer. Wordt het apparaat niet specifiek genoemd op de factuur, dan kan een ingevulde checklist van de installateur of een foto van de installatie volstaan.

Heeft u een biomassaketel laten installeren met een thermisch vermogen groter dan 20 kW? En wordt deze zakelijk gebruikt? Dan moet een SCIOS-gecertificeerd bedrijf een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitvoeren binnen 6 weken na ingebruikname. Ter verificatie van een deskundig geïnstalleerde installatie kan het basisverslag van de EBI opgevraagd worden.

Zijn er voorwaarden bij de verkoop van nieuwbouw?

Er zijn geen belemmeringen voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars die nieuwbouw verkopen waarvoor zij subsidie uit de ISDE hebben ontvangen. Van belang is dat het apparaat minimaal één jaar na de subsidievaststelling in gebruik is. Wordt het apparaat binnen een jaar verwijderd, dan kan de subsidievaststelling ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen.

De subsidieontvanger blijft dus ook na de verkoop verantwoordelijk voor de naleving van deze subsidieverplichting gedurende één jaar na de vaststelling. RVO heeft geen rol in de afspraken tussen koper en verkopende partij. Nadat de bewoners of gebruikers van het pand eigenaar zijn geworden van de installatie, kunnen zij niet nogmaals subsidie voor dezelfde installatie ontvangen.

Per 1 januari 2020 kunnen er geen nieuwe aanvragen voor subsidie voor duurzame warmteapparaten in nieuwbouwwoningen meer worden aangevraagd.

Hoe doe ik een verzoek tot vaststelling?

Zakelijke aanvragers ontvangen bij een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag eerst een verlening. Na realisatie van het project doet een zakelijke aanvrager een verzoek tot vaststelling.

Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Dit kenmerk staat rechtsboven in het colofon in de verleningsbeschikking. In het vaststellingsformulier kunt u gegevens uit de al ingediende subsidieaanvraag overnemen. Let wel: dit kan alleen als u inlogt met het eHerkenningsmiddel waarmee u de subsidieaanvraag indiende.

Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. RVO bekijkt of aan de voorwaarden is voldaan. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. Vaststelling aanvragen kan online via het eLoket op mijn.rvo.nl.

Particuliere aanvragers

Subsidieaanvragen van particulieren worden bij een positieve beoordeling direct vastgesteld. Het is dus niet nodig om een apart vaststellingsverzoek in te dienen.

Zakelijke aanvragers

Zakelijke aanvragers ontvangen bij een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag eerst een verlening. Na realisatie van het project doet een zakelijke aanvrager een verzoek tot vaststelling.

Ik ben een zakelijke aanvrager. Waar vind ik het vaststellingsformulier?

U vindt dat formulier in eLoket. Na het inloggen met uw eHerkenningsmiddel komt u op de homepagina van eLoket. In de horizontale navigatie klikt u op ‘Nieuwe aanvragen’. Op deze pagina klikt u op het bestand 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-vaststelling zakelijke markt'.

Hoe lang duurt het voor ik een antwoord krijg op mijn subsidieaanvraag?

De minister heeft 8 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met 'Verlening' te doorlopen. Verlenging van deze periode kan eenmaal met hoogstens 8 weken. Bij vragen benaderen wij u voor aanvullende gegevens.

Ik heb een wijziging in mijn aanvraag. Hoe geef ik dat door?

Wij vragen u contact met ons op te nemen. Houd uw referentienummer bij de hand.

Nieuwbouw: wie vraagt aan?

Wie is de aanvrager?

Bij een nieuwbouwwoning kan alleen de woningeigenaar nog subsidie aanvragen als de warmtepomp of zonneboiler in 2019 al eerder is 'besteld'. Het apparaat dient dan uiterlijk 31 december 2020 in gebruik te zijn genomen. Het is sinds 1 januari 2020 niet meer mogelijk dat de projectontwikkelaar of een bouwbedrijf subsidie aanvraagt en ontvangt voor een nieuwbouwproject.

Kan ik subsidie aanvragen voor 2 of meer apparaten die op 1 locatie worden geplaatst?

U kunt subsidie aanvragen voor elk apparaat die aan de ISDE-eisen voldoet. Ook als er sprake is van 1 locatie waar meerdere apparaten worden geplaatst. Let dan wel op het volgende als u de subsidieaanvraag doet.
 • Bent u een particuliere aanvrager? Doe dan voor elk apparaat apart een subsidieaanvraag.
   
 • Bent u een zakelijke aanvrager? Dan kunt u 1 aanvraag indienen voor meerdere apparaten, mits het om dezelfde warmtetechniek gaat.
  Voorbeeld 1: er is sprake van 2 warmtepompen en 2 warmtepompboilers: u kunt 1 aanvraag indienen.
  Voorbeeld 2: er is sprake van 1 warmtepomp en 1 zonneboiler. Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de warmtepomp en een aparte subsidieaanvraag voor de zonneboiler.

Heeft u al eerder een subsidieaanvraag ingediend en gaat u nog een apparaat installeren? Voor dit andere apparaat kunt u weer een subsidieaanvraag doen. Het maakt dan overigens niet uit of dit apparaat van dezelfde warmtetechniek is of niet.

Verder graag in uw aanvraag vermelden dat op deze locatie meerdere apparaten zijn of worden geïnstalleerd en met welk doel ze worden aangeschaft. Bijvoorbeeld: "We gaan 2 warmtepompen installeren: 1 voor het verwarmen van tapwater (warmptepompboiler), 1 voor het verwarmen voor de woning."

Kom ik in aanmerking voor subsidie als ik een apparaat in het buitenland koop?

Als het apparaat voldoet aan de ISDE-eisen en wordt geplaatst in Nederland, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Let op dat sinds 2018 geldt dat het apparaat deskundig is geïnstalleerd. Zie ook de vraag 'Veilig installeren door een deskundig installateur'.

Ik beleg in bedrijfspanden en woningen maar ik heb geen KVK-nummer. Hoe vraag ik subsidie aan?

In dat geval wordt u aangemerkt als commerciële verhuurder. Vanaf 1 oktober 2019 is het voor commerciële verhuurders zonder KVK-nummer mogelijk om vooraf subsidie aan te vragen met hun DigiD.

Als particuliere of commerciële verhuurder kom ik bij het aanvragen van subsidie in een andere aanvraagroute dan voorheen. Klopt dat?

Ja, vanaf 1 oktober 2019 is de aanvraagroute gewijzigd. Commerciële verhuurders die niet ingeschreven zijn bij de KVK moeten vooraf subsidie aanvragen. Dat kunt u doen met behulp van uw DigiD. Dit is een gevolg van een gerechtelijke uitspraak, die volgt uit Europese regelgeving.

Heb ik recht op subsidie voor een installatie als de omgevingsvergunning voor het bouwwerk is aangevraagd na 30 juni 2018?

Er zijn 3 verschillende situaties waarbij u wel of geen recht heeft op ISDE-subsidie, wanneer u na 30 juni 2018 een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor een installatie bij herstellen of vernieuwing van het gebouw.

 • Gaat u slopen inclusief het casco en de fundering? Dit betekent dat u het gehele bouwwerk vernieuwt. In deze situatie heeft u geen recht op subsidie.
 • Gaat u slopen inclusief het casco en exclusief de fundering? Dit betekent dat u het gehele bouwwerk vernieuwt. In deze situatie heeft u geen recht op subsidie.
 • Gaat u slopen exclusief het casco en de fundering? Dit betekent dat u gedeeltelijk vernieuwt. In deze situatie kunt u wel ISDE-subsidie aanvragen.

Geheel vernieuwen

Bij geheel vernieuwen heeft u de verplichting te voldoen aan de EPC-eis uit het bouwbesluit. Dan is de omgevingsvergunning voor het geheel vernieuwde bouwwerk leidend. U heeft dan geen recht op ISDE-subsidie omdat de installatie voor de productie van duurzame energie is of wordt geïnstalleerd om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2012.

Bovenstaande geldt niet voor gedeeltelijk vernieuwen. Bekijk hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2012 voor meer achtergrondinformatie hierover.