Service menu right

ISDE: Wet- en regelgeving

De informatie op deze website over de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Deze is onder andere gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder vindt u alle publicaties en verordeningen.

Publicaties Staatscourant

 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2019, nr. WJZ/ 19245579, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met wijziging van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 september 2019, nr. WJZ/19217138, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 maart 2019, nr. WJZ/19058385, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassing van de hoogte en berekening van het subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 februari 2019, nr. WJZ/19008213, houdende wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 december 2017, nr. WJZ / 17134162, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 (aanpassingen van de investeringssubsidie duurzame energie en een verhoging van een subsidieplafond)
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017, nr. WJZ/17012444 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de mogelijkheid investeringssubsidies duurzame energie aan medeoverheden te verlenen en de aanpassing van de berekening van subsidie voor lucht-waterwarmtepompen
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2016 nr. WJZ/16147592 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2015, nr. WJZ/15172584 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de invoering van investeringssubsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie

Productkaart

Productkaart als bedoeld in:

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in:

Verordeningen

 • Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft
 • Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft
 • Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015