ISDE: Voorwaarden biomassaketels en pelletkachels | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ISDE: Voorwaarden biomassaketels en pelletkachels

11-03-2020

Tot en met 2019 kon u Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen voor biomassaketels en pelletkachels. Per 1 januari 2020 is de subsidie voor deze 2 apparaten vervallen. Voor particulieren geldt een overgangsregeling. Daarvoor moeten de apparaten voldoen aan verschillende voorwaarden.

U kunt als particulier in 2020 nog ISDE-subsidie aanvragen voor een pelletkachel of een biomassaketel in de volgende 2 gevallen:

 • U heeft vóór 1 januari 2020 voor uw eigen woning een biomassaketel of pelletkachel aangeschaft en geïnstalleerd. In dat geval heeft u na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.
 • U heeft vóór 1 januari 2020 een ISDE-aanvraag ingediend voor een biomassaketel of een pelletkachel en daarna een afwijzing ontvangen omdat het budget op was. In dat geval kunt u nog tot 1 juli 2020 een hernieuwde subsidieaanvraag indienen.

Geldt een van deze situaties voor u en wilt u subsidie aanvragen? Dan moet het apparaat aan de voorwaarden voldoen die in 2019 voor deze apparaten golden. Die voorwaarden vindt u op deze pagina.

Voorwaarden biomassaketels

Een biomassaketel is een verwarmingsketel die wordt gestookt op houtachtige biomassa. U kunt de ketel gebruiken voor de verwarming van uw huis of pand, voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een industrieel proces. U kunt ISDE-subsidie voor een biomassaketel krijgen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De ketel is bestemd voor de opwekking van warmte.
 • De ketel voldoet aan de norm EN 303-5 (als in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt).
 • De ketel heeft een vermogen van 5 tot 500 kW (dit geldt ook voor ketels die hydraulisch geschakeld zijn in een cascadeopstelling).
 • De ketel heeft een minimaal warmterendement van 89% op nominaal vermogen.
 • Het gaat niet om een pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard (voor pelletkachels gelden andere voorwaarden).
 • De ketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.
 • De uitstoot van de ketel voldoet aan de vastgestelde emissie-eisen voor biomassaketels. Dit moet vastgesteld zijn door een geaccrediteerde instelling.

Apparatenlijst en subsidiebedragen

Om een geschikte biomassaketel te kiezen, is een Apparatenlijst Biomassaketels opgesteld. Alle biomassaketels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Op de lijst staat het indicatieve subsidiebedrag per apparaat. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Voorwaarden pelletkachels

Een pelletkachel is een kachel die brandt op geperste houtkorrels (houtpellets). Met deze kachel kunt u een ruimte of uw hele huis of pand verwarmen. Let op: verwar pellets niet met houtpallets die voor transport worden gebruikt.

U kunt ISDE-subsidie voor een pelletkachel krijgen, als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De kachel is bestemd voor de productie van warmte.
 • De kachel wordt automatisch gestookt op houtpellets.
 • De kachel heeft een gesloten voorkant.
 • De kachel voldoet aan de norm EN 14785 en heeft een vermogen van 5 tot 500 kW.
 • De kachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.
 • De uitstoot van de kachel voldoet aan de vastgestelde emissie-eisen voor pelletkachels. Dit moet vastgesteld zijn door een geaccrediteerde instelling.

Apparatenlijst

Om een geschikte pelletkachel te kiezen is een Apparatenlijst Pelletkachels opgesteld. Alle pelletkachels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Subsidiebedrag

Op de lijst staat ook het actuele, indicatieve subsidiebedrag per pelletkachel. Per pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Over de apparatenlijsten

De apparatenlijsten op deze pagina zijn opgesteld om u te helpen een geschikt apparaat te kiezen. Deze lijsten zijn tot eind 2019 aangevuld met nieuwe merken en types. Dit is gebeurd na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.

Subsidiebedragen

Op de apparatenlijst staan ook de indicatieve subsidiebedragen per apparaat. Bij het berekenen van deze bedragen baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Wat als een apparaat niet op een apparatenlijst staat?

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Dan kan het apparaat toch wel voor subsidie in aanmerking komen. Dat geldt onder meer voor sommige grotere apparaten; die worden niet op de lijsten vermeld.

U kunt (als particulier of zakelijke gebruiker) dus wel subsidie aanvragen voor een apparaat dat niet op de lijst staat. Geef dan op het formulier een beschrijving van het apparaat en voeg daarbij bijvoorbeeld een brochure of andere specificaties. Er is echter wel een risico dat wij uw aanvraag afkeuren, als het apparaat toch niet aan de eisen blijkt te voldoen. In dat geval kunt u geen subsidie krijgen.

ISDE aanvragen

Voldoet uw apparaat aan de genoemde eisen en wilt u ISDE-subsidie aanvragen? Volg dan het stappenplan voor particulieren.

Voor leveranciers, fabrikanten en importeurs

Per 1 januari 2020 worden geen nieuwe pelletkachels en biomassaketels meer aan de apparatenlijsten toegevoegd. Heeft u een aanvraag gedaan voor vermelding op deze lijsten? Dan nemen wij die niet meer in behandeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.