ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren

29-04-2021

Doorloop dit stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

Stap 1: Maak een keuze

Als u weet welke maatregelen u gaat nemen in uw woning en de voorwaarden kent, kunt u naar de volgende stap. De voorwaarden leest u per maatregel op de startpagina voor woningeigenaren.

Stap 2: Controleer uw maatregel in de lijsten

Controleer, voordat u een aanschaf voor een apparaat of isolatiemaatregel gaat doen, eerst de apparatenlijsten of de maatregelenlijsten in onderstaande downloads. Staat uw apparaat en of maatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van het apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw apparaat of maatregel niet op de lijst? U kunt dat toch een aanvraag doen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat of isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. U heeft dan geen recht op subsidie.

Stap 3: Koop uw apparaat of isolatiemateriaal

U kunt het apparaat en of de isolatiematerialen aanschaffen. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte, of een opdrachtbevestiging per mail waarop of waarin het apparaat en/of de maatregel staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur, waarop de leverancier heeft verklaard dat is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

U moet de maatregelen eerst uitvoeren, voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat het apparaat of de isolatiematerialen door een deskundig installateur installeren. Dit mag alleen in een huis in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie) factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

U heeft bovenstaande stappen gevolgd en gaat u nu aanvragen? Houd deze zaken bij de hand:

Uw DigiD

Factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel:

U moet bewijzen meesturen als digitale foto's, scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen: zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel;
 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;
 • de datum van de aanschaf;
 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier;
 • de datum van de installatie/het aanbrengen;
 • het bedrag en de datum van de betaling;
 • de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel dat u heeft gekocht.

Aanvullend bewijs bij isolatiemaatregelen - glas en kozijnen

 • de netto oppervlakte glas en/of m2 van de kozijnpanelen per kozijn;
 • diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde);
 • indien van toepassing de kozijnstaat merk, type en het bijbehorende frame;
 • een uitwerking van afmetingen en uitvoering;
 • de aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd.

In geval het gaat om een energiebesparende maatregel, ten minste één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

Bewijslast aansluiting warmtenet

 • de overeenkomst met een warmteleverancier waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op een warmtenet;
 • een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op het gastransportnet.een bewijs van aanschaf van uw apparaat.

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag een van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Stap 6: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie van de maatregelen aan. Voert u meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat u de eerste maatregel heeft uitgevoerd.

Als u subsidie aanvraagt voor 1 isolatiemaatregel, dan moet de aanvraag altijd bestaan uit 2 maatregelen. Een combinatie van maatregelen vraagt u in 1 keer aan.

Direct aanvragen

Iemand anders machtigen (optioneel)

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag doen.

Let op: vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eHerkenning 2+ (eH2+) of hoger inloggen. Heeft u dat nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 2 weken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.