Service menu right

ISDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers

Wilt u voor uw (bedrijfs)pand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van de aanschafkosten terug. Zo kunt u uw pand duurzaam verwarmen tegen lagere kosten.

De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor zakelijke gebruikers die een geldig KVK-nummer hebben. Daarbij gaat het om:

  • bedrijven, inclusief zelfstandig ondernemers
  • verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
  • maatschappen, stichtingen en verenigingen
  • gemeenten, provincies en openbare lichamen als marktpartij of als eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak
  • particuliere, commerciële verhuurders van woonruimtes of bedrijfsruimtes (deze hoeven geen KVK-nummer te hebben)
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een of meer apparaten in Nederland willen installeren

Er is een aparte regeling voor particulieren.

Aanvragen uit 2019

Heeft u uw aanvraag vanaf eind november 2019 ingediend? Door de grote hoeveelheid aanvragen ontvangt u vanaf maart 2020 een besluit van ons. Heeft u verder nog vragen, leest u dan onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Tot en met 2019 kon u ook ISDE-subsidie ontvangen voor pelletkachels en biomassaketels. Per 1 januari 2020 is deze mogelijkheid vervallen: u kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen. Ook kunt u geen subsidie meer aanvragen voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Voor zakelijke gebruikers geldt er geen overgangsregeling.

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen. Hoeveel subsidie u per apparaat kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan. Kijk daarvoor op de apparatenlijsten die wij hebben opgesteld.

Stand van zaken per 1 december 2019

In januari tot en met november 2019 zijn er 41.825 aanvragen ingediend voor 100.319 apparaten. Deze aanvragen komen zowel van particulieren als van zakelijke gebruikers. Het totale (deels geschatte) bedrag van deze aanvragen was € 176 miljoen. Dit betekent dat het budget voor 2019 is overtekend: er zijn meer aanvragen ontvangen dan er budget beschikbaar was.

Afwijzing vanwege uitputting budget

Heeft u vóór of op 31 december 2019 een ISDE-aanvraag ingediend en daarna een afwijzing ontvangen omdat het budget op was? Dan kunt u in 2020 uw aanvraag opnieuw indienen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aanvraag betreft een of meer warmtepompen of zonneboilers.
  • De apparaten zijn bestemd voor bestaande bouwwerken of voor bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.
  • U heeft de apparaten nog niet aangeschaft.  
Voor particuliere aanvragers gelden er andere regels.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook gelden er voorwaarden voor de apparaten die u koopt.

Aanvragen

In 2020 kunt u ISDE-subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020, 17.00 uur. U moet de subsidie aanvragen voordat u het apparaat (of de apparaten) koopt. Hoe u dat doet, leest u in het stappenplan voor zakelijke gebruikers.

Na uw aanvraag

Heeft u ISDE-subsidie aangevraagd en een positieve beslissing ontvangen? Lees dan wat de stappen zijn na uw aanvraag.

In de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van de ISDE. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.