Service menu right

ITEA2: Information Technology for European Advancement

ITEA2 was een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software intensieve systemen en diensten. Het programma was opgezet om de leidende Europese positie te versterken. Europese bedrijven werkten hierbij samen, eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten. De Europese overheden ondersteunden de projecten met specifieke nationale instrumenten. ITEA2 liep van 2006-2013.

Met het Eureka-cluster ITEA helpt het ministerie van Economische Zaken Nederlandse bedrijven met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het programma is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ITEA3

Het programma ITEA3 is de opvolger van ITEA2. In september is de eerste oproep van ITEA3 geopend. Financiering van de projecten die een label ontvangen vindt plaats in 2015. Wilt u meer weten over dit programma? Bekijk onze ITEA3 website.