Service menu right

Joint Technology Initiatives (JTI)

Met Joint Technology Initiatives (JTI’s) stimuleren de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren.

De Europese Commissie en soms ook nationale overheden financieren een JTI. JTI’s worden opgezet op terreinen die voor Europa in economisch en politiek opzicht van strategisch belang zijn. In een JTI bundelen de EU, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en (soms) lidstaten de krachten. Ze committeren zich aan meerjarige samenwerking.

Industrie is initiatiefnemer

De industrie neemt het initiatief voor een JTI. De onderzoeksagenda is daardoor beter afgestemd op de kennisvraag van het bedrijfsleven. Een JTI ontwikkelt nieuwe kennis en technologie om uiteindelijk innovaties op de markt te kunnen brengen.

Overzicht JTI's

Lees meer over de bestaande JTI's:

 

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs. U vindt de contactgegevens op de pagina Hoe kunnen wij u helpen in Horizon 2020.