Service menu right

JTI ECSEL

ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) is een JTI (Joint Technology Initiative) op het terrein van elektronische componenten en systemen.

Het vervangt en volgt tegelijkertijd op de JTI’s ARTEMIS (embedded software) en ENIAC (nano-elektronica). Ook is het European Technology Platform (ETP) EpoSS (smart systems) in ECSEL opgenomen.

Voor wie?

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van embedded software, nano-elektronica en smart systems. Doel is vooral om deelname van het mkb te stimuleren.

Doelstellingen ECSEL

De specifieke doelstellingen van de JTI ECSEL zijn:

 • het op peil houden en laten groeien van de halfgeleider- en smart-systemfabricagecapaciteit in Europa en het versterken van de leidende positie van de Europese equipmentindustrie;
 • het veiligstellen van een leidende positie in design- en systems engineering met inbegrip van embedded technologieën;
 • waarborgen dat alle stakeholders toegang hebben tot een infrastructuur van wereldklasse voor het ontwerp en de fabricage van elektronische componenten en embedded en smart systems;
 • het stimuleren van de ontwikkeling van ecosystemen, met inbegrip van innovatief mkb, versterking van bestaande clusters en het bevorderen van het ontstaan van nieuwe clusters in veelbelovende nieuwe gebieden.

Vanuit Nederland geldt dat de te ondersteunen activiteiten een duidelijke synergie tonen met nationale prioriteiten, zoals opgenomen in de Roadmaps van de Topsector HTSM.

Onderwerpen ECSEL

De meerjarige onderzoeksagenda voor ECSEL wordt uitgewerkt in jaarlijkse werkprogramma’s. Het ECSEL werkplan 2019 bevat de volgende onderwerpen:

 1. Smart Mobility
 2. Smart Society
 3. Smart Energy
 4. Smart Health
 5. Smart Production
 6. Semiconductor manufacturing technology, equipment and materials
 7. Design technologies
 8. Cyber Physical Systems
 9. Smart Systems Integration

Budget ECSEL en indiening

Het verwachte Nederlandse budget voor de calls van 2019 ligt rond de € 20 miljoen. De verwachte data voor de calls van 2019 zijn:

 • Call 2019 Opening: 6 februari 2019
 • Call 2019 PO Deadline: 7 mei 2019
 • Call 2019 FPP Deadline: 18 september 2019
 • Subsidiebesluit Call 2019: 19 november 2019

Meer informatie vindt u via de website van de ECSEL JU en onze webpagina Aanvragen JTI ECSEL.

RVO.nl helpt u op weg!

Hulp nodig om deel te nemen aan deze JTI? Team IRIS helpt u graag op weg.

Meer informatie