POP3 jonge landbouwers 2016 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

POP3 jonge landbouwers 2016

Gesloten
07-12-2020

Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? En wilt u duurzame investeringen doen? U kunt hiervoor de subsidie POP3 jonge landbouwers 2016 krijgen. Met uw investering speelt u beter in op de marktontwikkelingen en op wensen in de samenleving.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Investeringscategorieën

De subsidie POP3 jonge landbouwers valt onder het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Er waren in 2016 20 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kon krijgen. Elke provincie bepaalt zelf voor welke categorieën u subsidie kunt krijgen. U vindt meer informatie hierover in het overzicht Investeringscategorieën Jonge landbouwers 2016.

Subsidiebedrag

De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Hoe hoog de subsidiabele kosten zijn, maakt niet uit: hier geldt geen maximum voor. U kunt maximaal € 20.000 aan subsidie ontvangen en minimaal € 10.000.

Lees hier hoe u uw subsidie kunt berekenen.

Voorwaarden

Als de subsidie POP3 jonge landbouwers 2016 aan u is toegekend, gelden de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

 • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die één of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.
 • U gebruikt de subsidie voor investeringen in dit landbouwbedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.
 • De investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden die in de lijst met investeringscategorieën staan.
Lees meer over de voorwaarden voor deze subsidie in het handboek POP3-subsidie. U vindt deze op de website van Regiebureau POP.

Huurkoop en lease

Heeft u de subsidie aangevraagd voor kosten van huurkoop van nieuwe machines en installaties?  Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurkoopovereenkomst stopt uiterlijk op 31 december 2028.
 • U krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die u voor 1 april 2023 heeft betaald.
 • Als u vaststelling aanvraagt, krijgt u alleen subsidie voor de kosten die op dat moment zijn betaald.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • Voor btw en rente krijgt u geen subsidie.

Tweedehands of nieuwkoop

Voor tweedehands machines en installaties krijgt u geen subsidie. U heeft alleen recht op subsidie als het om nieuwkoop gaat.

Vervangingsinvesteringen

U krijgt geen subsidie voor vervangingsinvesteringen. Investeert u in een verbetering of verduurzaming van een machine of installatie? Dan valt dat niet onder een vervangingsinvestering. U kunt dan wel subsidie krijgen.

Voorbeeld: U heeft een oude heftruck die op diesel rijdt en aan vervanging toe is. De nieuwe heftruck waarin u interesse heeft, is een elektrische heftruck. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering omdat het om een duurzame machine gaat.

Redelijkheid van kosten

Alle kosten die u opgeeft, beoordelen wij op redelijkheid. We kijken of de kosten gelijk zijn aan prijzen van andere aanbieders op de markt. Stuur bij uw aanvraag bewijs mee als onderbouwing. Dit kan bijvoorbeeld een offerte of een taxatierapport zijn.
Zonder onderbouwing beoordelen wij uw aanvraag met ons eigen onderzoek. U ontvangt geen subsidie voor dat deel van de kosten dat we als niet redelijk beschouwen.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie aangevraagd, dan beoordelen wij uw aanvraag en ontvangt u binnen 22 weken een beslissing. Is de beslissing positief, dan kunt u de investering doen. Doet u dit al eerder, dan is dit op eigen risico.

Na uw aanvraag kunt u uw gegevens bekijken en beheren in Mijn dossier. Wilt u een wijziging doorvoeren in uw investering of project? Gaat u bijvoorbeeld een onderdeel niet uitvoeren? Dan moet u eerst een wijzigingsverzoek doen. Lees hoe u dit doet en wat u na uw aanvraag nog meer kunt verwachten op de pagina Na uw aanvraag.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 3 jaar na de datum van de beslissing op uw aanvraag.

Hebben wij uw aanvraag voor de vaststelling ontvangen? Dan gaan we deze beoordelen. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Keuren wij uw aanvraag voor de vaststelling goed? Dan krijgt u de subsidie binnen 6 weken na onze beslissing.

Provinciale verschillen

Elke provincie publiceert de regeling voor POP3 jonge landbouwers en RVO voert deze uit. De provincies publiceren inhoudelijk dezelfde regeling. Alleen de openstellingsbesluiten verschillen per provincie. Hierin staat:

 • wanneer de subsidie opengaat;
 • welk subsidiebudget er beschikbaar is;
 • voor welke investeringen uit de lijst met investeringscategorieën de provincie subsidie geeft.

De provincie stelt 50% van het geld beschikbaar, de rest betaalt de Europese Unie. De investeringen die u kunt doen voor de subsidie jonge landbouwers vindt u in het overzicht eerder op deze pagina.

Meer weten?

De subsidie POP3 jonge landbouwers gaat elk jaar open. Lees meer over de laatste openstelling op de pagina POP3 jonge landbouwers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.