Service menu right

POP3: Subsidie Jonge landbouwers 2017

Gesloten

Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2017 kon u als landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar subsidie aanvragen.

De regeling is op 15 januari 2018 gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Susidie categorieën

Er zijn 27 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kon krijgen. Deze vindt u in het overzicht Investeringscategorieën Jonge landbouwers 2017 (pdf) (versie februari 2018: wijziging categorie 23). Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten, wel een maximumsubsidiebedrag van € 20.000. Het minimumsubsidiebedrag is €10.000. U kon voor maximaal 3 investeringen subsidie aanvragen.

Er is geen sprake meer van een minimum aan subsidiabele kosten per investering.

Aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2017. U kunt wel uw gegevens bekijken en beheren. Kies uw provincie:

Provinciale verschillen

Deze regeling wordt door uw provincie gepubliceerd en uitgevoerd. Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit. Wel kan per provincie het subsidieplafond verschillen. Ook kan het zijn dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt. De voorwaarden vindt u op de pagina waarop u de subsidie aanvraagt.

Bekijk het overzicht Investeringen Jonge landbouwers 2017 per provincie (Excel).

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de regeling, het formulier en de afhandeling van uw aanvraag kunt u contact opnemen met RVO.nl.