Service menu right

POP3: Subsidie jonge landbouwers 2018

Gesloten

Bent u bezig met een bedrijfsovername en wilt u daarbij duurzame investeringen doen? Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2018 kunt u als landbouwer onder 41 jaar subsidie aanvragen. De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De subsidie is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Er zijn 27 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kan krijgen. Deze vindt u in het overzicht Investeringscategorieën Jonge landbouwers 2018 (pdf). Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten, wel een maximumsubsidiebedrag van € 20.000. U kunt voor maximaal 3 investeringen subsidie aanvragen. Er is ook geen minimum aan subsidiabele kosten per investering, het minimum subsidiebedrag is € 10.000.

Bekijken en wijzigen

Wilt u uw aanvraag bekijken of wijzigen? U gebruikt uw persoonlijke relatienummer als jonge landbouwer en niet het relatienummer van uw agrarisch bedrijf. Kies uw provincie:

Provinciale verschillen

Deze regeling wordt door uw provincie gepubliceerd en uitgevoerd. Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit. Wel kan per provincie het subsidieplafond verschillen. Ook kan het zijn dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt. De voorwaarden vindt u op de pagina waarop u de subsidie aanvraagt.

Voor een overzicht van de investeringen die uw provincie subsidiabel stelt kijkt u op de website van uw provincie.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de regeling, het formulier en de afhandeling van uw aanvraag kunt u contact opnemen met ons.