Berekening POP3 jonge landbouwers 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Berekening POP3 jonge landbouwers 2018

Gesloten
07-12-2020

Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? En wilt u duurzame investeringen doen? Dan kunt u de subsidie POP3 jonge landbouwers 2018 krijgen. Deze subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. U kunt zelf berekenen hoeveel subsidie u krijgt.

U kunt de subsidie op 2 manieren berekenen:

 1. met een verlaging voor elke niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd;
 2. op basis van de verdeling van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf.

U kiest de berekening die in uw situatie het meest voordelig is. Dit kunt u zelf nagaan met de voorbeelden op deze pagina.

Verlaging voor elke niet-jonge landbouwer

Heeft uw bedrijf meerdere bedrijfshoofden en zijn sommigen van hen geen jonge landbouwer? Zo berekent u de subsidie:

 1. Tel de kosten op waarvoor u subsidie kunt krijgen en vermenigvuldig dat bedrag met 30%.
 2. Verlaag dit bedrag met 20% voor elke niet-jonge landbouwer, tot maximaal 80%.
Daarna geldt het volgende:
 • Ligt het bedrag dat uit de berekening komt tussen € 10.000 en € 20.000? Dan ontvangt u dat bedrag als subsidie.
 • Is het bedrag hoger dan € 20.000? Dan krijgt u een subsidie van € 20.000. Dit is het bedrag dat we maximaal aan subsidie verstrekken in deze openstelling.
 • Is het bedrag lager dan € 10.000? Dan betalen we de subsidie niet.

In het overzicht hieronder staat een voorbeeldberekening. Hier is de verlaging naar € 20.000 niet nodig.

Voorbeeldberekening van een verlaging per niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd

 Alle bedrijfshoofden zijn jonge landbouwersVerlaging met 1 niet-jonge landbouwerVerlaging met 2 niet-jonge landbouwersVerlaging met 3 niet-jonge landbouwersVerlaging met 4 of meer niet-jonge landbouwers
Percentage30%30%30%30%30%
Verlaging van de subsidie0%20% van € 18.00040% van € 18.00060% van € 18.00080% van € 18.000
Komt neer op een subsidiepercentage van30%24%18%12%6%
Subsidie (bij € 60.000 aan subsidiabele kosten)€ 18.000€ 14.400€ 10.800€ 7.200 (dit is onder het minimum van € 10.000, dus geen subsidie)€ 3.600 (dit is onder het minimum van € 10.000, dus geen subsidie)


Voor de berekening maakt het niet uit hoeveel jonge landbouwers er bedrijfshoofd zijn.

Onbevoegde maten of vennoten tellen niet mee in de berekening. Zij zijn voor deze subsidie geen bedrijfshoofden. De verlaging geldt alleen voor bedrijfshoofden die geen jonge landbouwers zijn.

Verdeling van het eigen vermogen

Kiest u voor een berekening van de subsidie op basis van het eigen vermogen van uw landbouwbedrijf? Dan neemt u de volgende stappen:

 1. Tel de kosten op waarvoor u subsidie kunt krijgen en vermenigvuldig dat bedrag met 30%.
 2. Vermenigvuldig de uitkomst met het percentage eigen vermogen (EV) dat eigendom is van de jonge landbouwers.
Daarna geldt het volgende:
 • Ligt het bedrag dat uit de berekening komt tussen € 10.000 en € 20.000? Dan krijgt u dat bedrag als subsidie.
 • Is het bedrag hoger dan € 20.000? Dan ontvangt u een subsidie van € 20.000. Dit is het bedrag dat we maximaal aan subsidie verstrekken in deze openstelling.
 • Is het bedrag lager dan € 10.000? Dan betalen we de subsidie niet.

Voorbeeld

De aanvrager bezit 95% van het vermogen van het bedrijf en hij wil investeren in een spuitmachine van € 60.000. Dan ziet de berekening er als volgt uit:

 • € 60.000 x 30% = € 18.000
 • € 18.000 x 95% = € 17.100
 • Te ontvangen subsidie: € 17.100

Accountantsverklaring verplicht

Om deze berekening te kunnen maken moeten wij weten wat het totale eigen vermogen van uw landbouwbedrijf is. Ook moeten we weten hoe dit eigen vermogen verdeeld is onder de bedrijfshoofden. Daarom is een accountantsverklaring verplicht als u kiest voor deze berekening. In deze verklaring moet de gevraagde informatie staan.

De verklaring is een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400). U vraagt een model-accountantsverklaring aan bij de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Stuur hiervoor een e-mail naar de VLB.

Samenwerkingsverband

Doen aan een samenwerkingsverband meer jonge landbouwers mee? Dan voegen we het aandeel eigen vermogen van deze jonge landbouwers samen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Het eigen vermogen is een post op de balans van het landbouwbedrijf. Hieronder vallen de zaken die op de balans gerekend worden tot het eigen vermogen van het landbouwbedrijf. Inbreng in genot hoort niet op de balans van het landbouwbedrijf. Juridisch eigendom en inbreng in economisch eigendom bij het landbouwbedrijf behoren wel op de balans.
 • Het eigen vermogen van het landbouwbedrijf is in eigendom verdeeld onder de bedrijfshoofden. Door die verdeling kan afgeleid worden welk deel van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf in eigendom is van bedrijfshoofden die een jonge landbouwer zijn. Dat deel (gezien in percentage ten opzichte van het gehele eigen vermogen van het landbouwbedrijf) gebruiken we bij de subsidieberekening.
 • Om het totaal van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf te bepalen, tellen we alleen de positieve eigen vermogens mee. Met het positieve vermogen bepalen we de zeggenschap over de onderneming waar de investering wordt gedaan.

Maatschap

Deelnemers in een maatschap hebben naast het gezamenlijk vermogen in de maatschap vaak ook nog vermogen of investeringen in een persoonlijk bedrijf. Deze worden in genot ingebracht in de maatschap. Telt dit vermogen ook mee bij het vaststellen van de vermogensverhoudingen? Voor deze subsidie maken we onderscheid in inbreng in genot en inbreng in economisch eigendom:

 • Bij inbreng in economisch en juridisch eigendom gaat het ingebrachte goed naar de balans. Dat telt automatisch mee met de vermogensverhoudingen. Bij inbreng in economisch eigendom mag de maatschap het goed niet alleen gebruiken. Ook de waarde van het goed gaat tot de maatschap behoren. Zo komen waardeveranderingen ook voor rekening van de maatschap.
 • Bij inbreng in genot gaat het ingebrachte goed niet naar de balans van het landbouwbedrijf. Het ingebrachte goed telt dus niet mee bij de vermogensverhouding van de maatschap onder de bedrijfshoofden.

Let op: Kan uw persoonlijke bedrijf waar u 100% van het vermogen van bezit, los worden gezien van de maatschap? Dan mag u niet via uw persoonlijke bedrijf subsidie voor de maatschap aanvragen.

Meer weten?

Lees meer over de POP3 jonge landbouwers 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.