Bijlagen bij uw aanvraag POP3 jonge landbouwers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijlagen bij uw aanvraag POP3 jonge landbouwers

Gesloten
15-02-2021

U bent een jonge landbouwer en heeft subsidie aangevraagd voor POP3 jonge landbouwers 2020. Met uw aanvraag heeft u bijlagen meegestuurd. Uw aanvraag moet compleet zijn met alle bijlagen. Alleen dan handelen wij uw aanvraag af. Wat u meestuurt ligt aan de ondernemingsvorm van uw bedrijf.

Overeenkomst of akte

Heeft u een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? Dan stuurt u de overeenkomst of (notariële) akte van uw bedrijf mee. Welke documenten u meestuurt, hangt af de ondernemingsvorm van uw bedrijf. De overeenkomst of akte is:

 • de meest recente versie;
 • compleet met alle pagina’s;
 • ondertekend door alle partijen.

Als wij de bijlagen hebben ontvangen, gaan we deze beoordelen. Wij beoordelen bijvoorbeeld of u voldoet aan de voorwaarden van blokkerende en langdurige zeggenschap. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Voorwaarden POP3 Jonge landbouwers 2020.

Eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Dan hoeft u géén overeenkomst of akte mee te sturen. Het systeem kan blokkeren als u geen bijlage toevoegt. U mag dan een overzicht van KVK toevoegen. Hierop staan de gegevens van de eenmanszaak waarmee u staat ingeschreven. Heeft u geen overzicht van KVK? U mag ook een leeg pdf-document uploaden bij uw aanvraag.

Maatschap, vof of cv

Zit u in een maatschap, vof of cv? U stuurt de overeenkomst of akte hiervan mee met uw aanvraag. Dit document moet aan voorwaarden voldoen. De overeenkomst of akte is:

 • compleet, dus met alle pagina’s;
 • ondertekend door alle bedrijfshoofden.

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? Bijvoorbeeld als uw maatschap een cv wordt? Of komt er bijvoorbeeld een bedrijfshoofd bij in uw bedrijf? U stuurt de originele overeenkomst of akte en alle extra documenten mee met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld toe- en uittredingsaktes. U krijgt deze documenten als een bedrijfshoofd bij het bedrijf komt of weggaat. Hierin staan alle rechten en plichten waaraan hij of zij zich moet houden.

De documenten moeten officieel zijn. Hierop moeten de handtekeningen staan van alle bedrijfshoofden. Een voorovereenkomst telt bijvoorbeeld niet mee. Dit contract is namelijk nog niet compleet. Hierin staan nog niet alle afspraken tussen alle bedrijfshoofden. We kunnen hierdoor nog niet helemaal beoordelen of u zich houdt aan alle voorwaarden.

Besloten vennootschap

Zit u in een besloten vennootschap (bv)? U moet dan de notariële akte van oprichting meesturen. En de overdracht van aandelen met een aandelenregister. Hierin staat hoeveel aandeelhouders er zijn en hoeveel aandelen elke aandeelhouder heeft. Deze notariële akte met aandelenregister moet aan de voorwaarden voldoen. De akte is:

 • compleet, dus met alle pagina’s;
 • ondertekend door de notaris;

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? U moet dan de originele notariële akte en alle extra documenten meesturen met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen in statuten en aandelen. Dit mogen alleen officiële wijzigingen zijn die de notaris heeft aangepast.

Accountantsverklaring

U kunt de subsidie op 2 manieren berekenen. Kiest u voor een berekening van de subsidie met het eigen vermogen van uw landbouwbedrijf? Dan moet u een accountantsverklaring meesturen. Wilt u weten waar wij deze verklaring voor nodig hebben? En aan welke voorwaarden deze moet voldoen? Kijk dan op de pagina Berekening POP3 Jonge Landbouwers 2020. U vindt deze informatie onder het kopje Verdeling van het eigen vermogen.

Offertes en/of taxatierapport

Wij beoordelen alle kosten die u aanvraagt. Wij kijken of u voor deze kosten subsidie kunt krijgen. Dit controleren we met de lijst met investeringscategorieën en met de wetten en regels. U vindt deze lijst op de website van uw provincie. Ook beoordelen wij de kosten op redelijkheid. Wij kijken of de kosten gelijk zijn aan de prijzen van andere aanbieders op de markt.

Bewijs voor aanvraagkosten

Wij ontvangen graag een bewijs waarmee u de kosten uitlegt die u heeft aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld een offerte of taxatierapport zijn. Hiermee kunnen wij zien wat u precies heeft aangevraagd en hoeveel dit kost. In het bewijs moeten alle verschillende kosten zijn uitgesplitst met de prijzen die daarbij horen. Dit geldt voor elk onderdeel.

Heeft u geen offerte of taxatierapport? Zet dan in uw projectplan welke kosten u precies aanvraagt. En hoeveel deze voor ieder onderdeel kosten.

Bewijs bij hogere aanvraagkosten

Wij beoordelen uw aanvraag met prijzen die passen bij de markt. Verwacht u dat de kosten die u aanvraagt hoger zijn dan deze prijzen? En heeft u hier een goede reden voor? Leg dit dan ook duidelijk uit in uw projectplan. En stuur bewijs mee van de leverancier waarmee u de hogere kosten uitlegt. Hebben wij geen bewijs van u ontvangen? En zien wij een deel van de kosten niet als redelijk? Dan passen de prijzen niet bij de markt en krijgt u hiervoor geen subsidie.

Energienota(s)

Investeert u in zonnepanelen, een windmolen en/of een kleine windturbine? U heeft die gekocht? Dan moet u zich houden aan voorwaarden. U stuurt een energienota mee met uw aanvraag. De energienota:

 • komt officieel van de energieleverancier;
 • is compleet, dus met alle pagina’s;
 • gaat over een periode van minimaal 12 maanden achter elkaar. En over 2019 en/of 2020;
 • heeft NAW-gegevens van het landbouwbedrijf en de leverancier. Hierop staan de naam, het adres en de woonplaats van het landbouwbedrijf en de leverancier;
 • vult u aan met een gasnota als u gebruikmaakt van gas. De nota gaat over 2019 en/of 2020. En een periode van 12 maanden achter elkaar;
 • kunt u aanvullen met meer energienota’s. Dit doet u als uw landbouw bedrijf meer EAN-aansluitingen (Europees Artikel Nummers) heeft. U stuurt dan van alle aansluitingen een energienota mee met uw aanvraag. Deze moeten voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan.

Wij beoordelen met de energienota(s) of u energieleverancier wordt door de investering die u heeft aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Voorwaarden POP3 jonge landbouwers 2020.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.