Investeringscategorieën POP3 jonge landbouwers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Investeringscategorieën POP3 jonge landbouwers

18-01-2021

U wilt weten voor welke investeringscategorieën u subsidie mag aanvragen voor POP3 jonge landbouwers. Elke provincie bepaalt zelf waarvoor dit mag. In 2020 zijn er 28 categorieën. U mag daarvan maximaal 3 aanvragen. Binnen een categorie mag u wel meer investeringen opgeven.

Wat zijn alle categorieën?

U vindt hieronder alle 28 categorieën voor 2020.

Energie:

 • zonnepanelen en zonnecollectoren
 • windmolen
 • kleine windturbine
 • energiebesparende maatregelen met systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen

Landbouwmachines:

 • systemen om plaatsspecifiek te kunnen werken voor de precisielandbouw
 • machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 • machine om een grondbewerking uit te voeren en zaaien en poten of planten tegelijk
 • elektrische machines of werktuigen voor het uitvoeren van landbouwgerichte activiteiten

Dieren:

 • voorzieningen voor weidegang en bijbehorende systemen die gegevens van uw dieren registreren en volgen
 • koematras, waterbed
 • pad cooling in stallen voor veehouderij
 • biobed of biofilter
 • automatisch ruwvoermengsysteem

Stallen:

 • maatregelen voor minder fijnstof in pluimveestallen
 • geautomatiseerd systeem voor afvoer van overdadig strooisel van de vloeren van pluimveestallen
 • emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • luchtwassystemen in de veehouderij
 • varkensvriendelijke vloeren
 • emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij
 • open water voorzieningen voor pluimvee

Waterbeheer:

 • omgekeerde osmose
 • waterbeheer hulpmiddelen die zorgen voor minder risico op verontreiniging door erfafspoeling

Overige systemen:

 • systemen om productierisico’s te verkleinen
 • duurzame opslag of bewaartechnieken en koeling
 • verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen
 • technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • mechanische mestscheidingsinstallatie

Welke categorieën mag ik aanvragen?

U leest in de wettekst waarvoor u de subsidie mag aanvragen in uw provincie. Deze staat op de website van Overheid.nl. Kies hieronder uw provincie.

Drenthe
Friesland
Groningen
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.