Service menu right

Jonge vissers

Bent u visser en jonger dan 40 jaar? En wilt u voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aanschaffen? Ook in 2019 kunt u misschien subsidie krijgen. Instroom van jonge vissers is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserij.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Budget

Voor deze subsidie is in 2019 € 350.000 beschikbaar. Uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) wordt 75% van deze subsidie gefinancierd. De overige 25% wordt betaald uit nationale middelen.

Hoeveel subsidie u krijgt

De kosten van het nieuwe vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen zijn minimaal € 10.000. U kunt subsidie krijgen voor maximaal 25% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 75.000.

Ontvangt u voor dezelfde activiteiten al subsidie? Of heeft u hiervoor subsidie aangevraagd? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat u van ons krijgt. Deze andere subsidie kan van ons zijn, maar ook van een andere subsidieverstrekker (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Voor welke kosten subsidie

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • de aankoopkosten van het vissersvaartuig
  • de inventaris die normaal gesproken hoort bij het vissersvaartuig

Voor welke kosten geen subsidie

U krijgt geen subsidie voor bijvoorbeeld de volgende kosten:

  • netten
  • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen
  • een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie
  • operationele kosten
  • btw
  • financieringskosten
  • huurkoop
  • kosten van taxatierapport of offertes

Een overzicht van alle niet-subsidiabele kosten staat in de Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 7 januari tot en met 27 december 2019, uiterlijk om 17.00 uur.

U mag het vissersvaartuig aanschaffen nadat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen van uw subsidieaanvraag. Dit is wel voor eigen risico. U ontvangt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Volgorde bepalend

De volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen is bepalend voor wie subsidie krijgt. Hier geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Aanvragen die we op dezelfde dag ontvangen, zien we als tegelijk ontvangen.

Onder de aanvragen die binnenkomen op de dag dat het budget wordt overschreden, gaan we loten. We zien de aanvraag als ontvangen op de dag dat de volledige aanvraag bij ons binnen is.

Wet- en regelgeving

Op onze informatiepagina Regelgeving leest u meer over de wet- en regelgeving voor deze subsidie.