Jonge vissers 2017 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Jonge vissers 2017

Gesloten
06-10-2020

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Vissers jonger dan 40 jaar komen in aanmerking voor subsidie als zij voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig willen aanschaffen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is van belang voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimulieert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Budget

Voor deze subsidie was in 2017 € 350.000 beschikbaar. Financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Subsidiabele kosten

De subsidie is voor de volgende kosten:

 • de aankoopkosten van het vissersvaartuig;
 • de inventaris die normaal gesproken deel uitmaakt van het vissersvaartuig.

Niet-subsidiabele kosten

De subsidie geldt niet voor onder meer de volgende kosten:

 • netten;
 • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen;
 • import van een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie;
 • operationele kosten;
 • btw;
 • financieringskosten;
 • huurkoop;
 • kosten van taxatierapport of offertes.

Een overzicht van alle niet-subsidiabele kosten staat bij Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden

Na ontvangst van uw subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag. U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vissersvaartuig niet van eigenaar mag veranderen, niet vernietigd mag worden of omgebouwd worden voor een andere toepassing.
 • U bewaart uw administratie ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Na uw aanvraag

De regeling Jonge vissers 2017 kon u aanvragen tussen 2 januari tot en met 29 december 2017, 17.00 uur. Heeft u subsidie ontvangen? Dan ontvangt u niet automatisch een vergunning of andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten. Deze moet u apart aanvragen.

U kunt uw aanvraag inzien op mijn.rvo.nl.

Naar uw aanvraag

Administratie bijhouden

Tijdens de uitvoering van de investering is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn. Hiervoor houdt u een administratie bij met een aparte boekhoudkundige code. Bewaar deze administratie tot 7 jaar na de datum van de laatste betaling.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.