Voorwaarden Jonge vissers 2017 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden Jonge vissers 2017

01-04-2021

Voor de subsidie Jonge vissers voldoet u aan bepaalde voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent op het moment van aanvraag jonger dan 40 jaar.
 • U kunt alleen zelf als natuurlijk persoon subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen geen subsidie aanvragen.
 • U kunt aantonen dat u minimaal 5 jaar relevante werkervaring heeft in de visserij of een daaraan gelijkwaardige beroepsopleiding heeft gevolgd.
 • U bent niet eerder (mede-)eigenaar geweest van een vissersvaartuig.
 • Schaft u een deel van een vaartuig aan? Dan mag het overige deel niet in handen blijven van de huidige eigenaar.
 • U beschikt over voldoende financiële capaciteit om een vissersvaartuig aan te schaffen. U stelt hiervoor een financieringsplan op.
 • U mag het vissersvaartuig aanschaffen vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie ontvangt als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U mag geen vissersvaartuig van buiten de Europese Unie importeren.
 • De prijs van het vissersvaartuig is marktconform. Dit kunt u aantonen met een taxatierapport of 2 offertes van 2 vergelijkbare vaartuigen naast de offerte van het aan te schaffen vaartuig.
 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag. U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • Gebruik in al uw communicatiemiddelen over de investering, het logo van de Europese Unie (de Europese vlag). Vermeld ook dat de aanschaf van het vaartuig is gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 • Bent u beroepsvisser in de binnenvisserij? Dan heeft u voor aanvraag tot subsidievaststelling de melding grote vistuigen gedaan.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht. Verandert er iets met betrekking tot uw vissersvaartuig? Zoals verandering in eigendom, aanpassing naar een andere vorm van visserij of vernietiging van het vaartuig? Neem dan contact met ons op.
 • Is de subsidie verleend voor een vaartuig dat uitsluitend in binnenwateren actief is? Dan mag u gedurende 5 jaar na laatste betaling uitsluitend in binnenwateren actief zijn.
 • U houdt een administratie bij en bewaart deze administratie ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Voorwaarden vissersvaartuig

Voor het vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het vissersvaartuig heeft een lengte over alles van minder dan 24 meter.
 • Het vissersvaartuig is uitgerust voor zeevisserij, kustvisserij of binnenvisserij.
 • Het vissersvaartuig is tussen de 5 tot 30 jaar oud.

Vissersvaartuig voor zee- of kustvisserij

Gebruikt u het vissersvaartuig om te vissen in de zee- of kustvisserij? Dan moet het vaartuig behoren tot een vlootsegment, waarvan de vangstcapaciteit in evenwicht is met de beschikbare vangstmogelijkheden. Ook moet het (aangekochte) vaartuig voor aanvraag tot subsidievaststelling ingeschreven zijn in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). U kunt bij ons het vaartuig registreren.

Vissersvaartuig voor het IJsselmeer

Gebruikt u het vissersvaartuig om te vissen op het IJsselmeer? Dan bent u verplicht om voor aanvraag tot subsidievaststelling in het bezit te zijn van een vergunning om te vissen in het IJsselmeer. Ook moet uw vaartuig ingeschreven zijn in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). U kunt bij ons het vaartuig registreren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.