Service menu right

Jonge vissers 2018

Gesloten

Bent u visser en jonger dan 40 jaar? En wilt u voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aanschaffen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is van belang is voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Voor wie

De regeling is bestemd voor vissers jonger dan 40 jaar die voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, voldoet u aan bepaalde voorwaarden.

Subsidie aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Dit kon van 2 januari tot en met 27 december 2018, uiterlijk 17.00 uur. U schaft het vissersvaartuig aan nadat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen van uw subsidieaanvraag.

Volgorde bepalend

De volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen is bepalend voor wie subsidie krijgt. Hier geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Aanvragen die we op dezelfde dag ontvangen, beschouwen we als tegelijk ontvangen.

Onder de aanvragen die binnenkomen op de dag dat het budget wordt overschreden, gaan we loten. We beschouwen de aanvraag als ontvangen op de dag dat de volledige aanvraag bij ons binnen is.

Vaststelling aanvragen

Heeft u het vissersvaartuig aangeschaft, betaald en geleverd? Dan vraagt u vaststelling aan van uw subsidie. Na de verleningsbrief heeft u daarvoor maximaal 6 maanden plus 13 weken de tijd.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen. Het is niet mogelijk om een ander vaartuig aan te schaffen dan waarvoor u subsidie heeft gekregen.

Budget

Voor deze subsidie is in 2018 € 350.000 beschikbaar. Financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale middelen.

De kosten van het nieuwe vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen, zijn minimaal € 10.000. U kunt subsidie krijgen voor maximaal 25% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 75.000.

Ontvangt u voor dezelfde activiteiten al subsidie? Of heeft u hiervoor subsidie aangevraagd? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat u van ons krijgt. Deze andere subsidie kan van ons zijn, maar ook van een andere subsidieverstrekker (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • de aankoopkosten van het vissersvaartuig;
  • de inventaris die normaal gesproken deel uitmaakt van het vissersvaartuig.

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor onder meer de volgende kosten:

  • netten;
  • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen;
  • import van een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie;
  • operationele kosten;
  • btw;
  • financieringskosten;
  • huurkoop;
  • kosten van taxatierapport of offertes.

Een overzicht van alle niet-subsidiabele kosten staat bij Subsidiespelregels EFMZV.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.