Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers

15-09-2021

Bent u een internationaal actieve mkb'er en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? U staat er niet alleen voor. Met een online Kickstartvoucher krijgt u 80% korting op de inhuur van een zelfgekozen externe adviseur, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

Samen met uw adviseur gaat u aan de slag om de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf in het buitenland te beperken. Zo kunt u ervoor kiezen uw leveranciersketen te verleggen of een marketingplan op te stellen, om daarmee uw marktpositie te herstellen. Ook kan het lonen om onderzoek te doen naar nieuwe (digitale) verdienmodellen.

Kickstartvoucher voor internationale ondernemers

Bent u internationaal actief en heeft u interesse in de Kickstartvoucher? Hieronder leest u in het kort welke stappen u doorloopt.

 1. Lees de voorwaarden en kijk of uw bedrijf in aanmerking komt voor een Kickstartvoucher.
 2. Zoek zelf een externe adviseur die aan de voorwaarden voldoet.
 3. Vraag een Kickstartvoucher aan via RVO. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.
 4. Ga aan de slag met uw adviseur.
 5. Is de dienstverlening afgerond? Draag dan de Kickstartvoucher digitaal over aan uw adviseur.
 6. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO.
 7. RVO betaalt de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over het aanvraagproces en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Voor wie?

U kunt de Kickstartvoucher aanvragen:

 • als u een Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-onderneming;
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten);
 • als u al actief bent in het buitenland en uw buitenlandse activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis.

Waarvoor?

Een erkend deskundige helpt u onder andere bij:

 • het verbeteren van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen;
 • het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan;
 • het onderzoeken van nieuwe internationale verdienmodellen, bijvoorbeeld digitalisering; of
 • de organisatie rondom geldzaken en procesbeheer op afstand.

Voorwaarden

Wij verstrekken 1 Kickstartvoucher per mkb-onderneming. Behoort uw mkb-onderneming tot een groep, dan telt dit maximum voor de hele groep.

De externe deskundige die u inhuurt:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
 • werkt bij of voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk;
 • adviseert of begeleidt al 3 of meer jaren mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen; en
 • heeft recente ervaring of kennis, gerelateerd aan het doel van de aanvraag.

U kunt de voucher niet inzetten voor:

 • diensten die u standaard – of met een zekere regelmaat – nodig heeft;
 • eigen tijd die u besteedt aan het adviestraject;
 • reis- en verblijfskosten.

Budget 2021

Voor 2021 is er een gezamenlijk budget van € 1.600.000 voor de Kickstartvouchers, Brexitvouchers, en de vouchers van de regeling Starters International Business (SIB).

De SIB coachingsvoucher heeft een apart budget.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingestuurd. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Is de beslissing positief, dan krijgt u een online voucher toegestuurd. Deze is 6 maanden geldig. U moet de voucher binnen die periode gebruikt hebben. Dit doet u door de voucher over te dragen aan de door u gekozen adviseur. Als u erom vraagt, kunt u de geldigheid 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U kunt uw voucher niet aan iemand anders geven.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw Kickstartvoucher? Dan geeft u dit als volgt aan ons door:

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd? Dan geeft u de wijziging aan ons door via de knop hieronder. U kiest dan 'Beheren' en logt in met eHerkenning 2+. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Dan kunt u wijzigingen per mail doorgeven aan sib@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

Kickstartvoucher overdragen aan de adviseur

Is het adviestraject afgerond, dan draagt u uw Kickstartvoucher over aan uw adviseur. Dit doet u als volgt:

 • Als u de voucher vanuit Nederland heeft aangevraagd, dan klikt u op de knop hieronder. U kiest dan voor 'Beheren' en logt in met eHerkenning 2+. Daarna gaat u naar 'Overdragen' en voert u de taak 'Voucheroverdracht' uit.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik dan op de knop hieronder en kies voor 'Kickstartvoucher - Caribisch deel van het Koninkrijk overdragen'. Download de verklaring, vul hem in en stuur hem per mail naar sib@rvo.nl.

Let op: u draagt de Kickstartvoucher pas over na afronding van alle werkzaamheden. Dit doet u op basis van de factuur met de totaalkosten.

Kickstartvoucher overdragen

Kickstartvoucher verzilveren door de adviseur

Als u de Kickstartvoucher heeft overgedragen, kan de door u gekozen adviseur deze verzilveren. Als adviseur ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u als adviseur de voucher als volgt:

 • Is de voucher vanuit Nederland aangevraagd? Klik op de knop hieronder en kies dan voor 'Beheren'. U logt in met eHerkenning 2+. Daarna gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor 'Verzilveren'.
 • Is de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik op de knop hieronder en kies voor 'Redeem Kickstartvoucher for foreign experts'. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Kickstartvoucher verzilveren

Let op: u moet als adviseur de Kickstartvoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher aan u is overgedragen door de ondernemer. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

For English speaking experts/consultants

As expert and/or consultant, you will receive a notification by email once the voucher has been transferred to you and you can redeem the voucher. To do this, use the button 'Redeem Kickstartvoucher'.

Once you have received the voucher, you must redeem it within 3 months. If you do not, it will no longer be valid. You cannot extend the period of validity. You will receive a decision on your application within 13 weeks.

Redeem Kickstartvoucher

Meer weten?

Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) is partner van de Kickstartvoucher. Heeft u vragen over de voucher of hulp nodig bij het vinden van de juiste adviseur? Dan kunt u bij RVO en onderstaande NIO-partners terecht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.