Service menu right

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.

Wat houdt het overbruggingskrediet in?

Vanaf 29 mei 2020 kunnen ondernemers bij hun financier onder de KKC-regeling een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Budget

Het totale garantiebudget van de KKC is € 750 miljoen. Hierbij staat de overheid garant voor 95% (€ 713 miljoen). Financiers dragen de overige 5% van het risico.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling melden zich bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.

Financiers die deelnemen aan de BMKB kunnen zich aanmelden voor de KKC. Ook financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C kunnen de regeling aanbieden, nadat zij zich aangemeld hebben.

Inmiddels hebben de volgende financiers zich voor de KKC aangemeld:

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming onder meer:

  • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK;
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest;
  • ingeval van een rechtspersoon een privéborg afsluiten voor 10% van de hoofdsom.

Leningen worden alleen verstrekt aan bedrijven die voor de coronacrisis in de kern financieel gezond waren met voldoende terugbetaalcapaciteit. Omdat financiers 5% van het risico dragen, vindt een zorgvuldige risicobeoordeling plaats. De financier gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Meer weten?

  • Lees het nieuwsbericht over KKC op Rijksoverheid.nl
  • Lees meer over de regeling in de Staatscourant.
  • Heeft u een vraag over de KKC? Kijk dan eerst op Rijksoverheid.
  • Lees de achtergronden van de KKC in de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.
     

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *