Versnelde klimaatinvesteringen industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

04-05-2021

Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan 5 jaar?

Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Budget

Budgetoverzicht

SubsidieregelingPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie03-05-2021€ 28.000.000€ 16.043.193€ 21.154.149€ 0*


*Het budget is overtekend, maar u kunt nog aanvragen. Mogelijk krijgen niet alle ingediende aanvragen subsidie toegekend.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 september 2020 09:00 uur tot 14 december 2021, 17:00 uur. U doet uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Bedrijven loggen hiervoor in met eHerkenning niveau 1 of hoger. Als particulier logt u in met DigiD. Heeft u deze niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan.

Direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. De formats hiervoor vindt u op mijn.rvo.nl:

 • Wij beoordelen uw subsidieaanvraag inhoudelijk op basis van het projectplan.
 • In de begroting geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
 • U stuurt een financieringsplan mee. De gegevens daarvoor worden uitgevraagd in het modelprojectplan en de modelbegroting.
 • In de exploitatieberekening zet u in ieder geval:
  • een specificatie van de investeringskosten van de installatie;
  • een overzicht van alle kosten en baten;
  • een berekening van het projectrendement en de terugverdientijd. De terugverdientijd berekent u zoals in de regeling en de handleiding staat. Maak hierbij gebruik van het Rekenblad terugverdientijd (Excel).
 • Om te toetsen of uw bedrijf een MKB-onderneming is, gebruikt u de online MKB-toets op de website van de Europese Commissie.
 • Wij raden u aan om stukken die belangrijk zijn voor het project mee te sturen, zoals:
  • rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet;
  • uitbestedingsovereenkomst(en).
  • toezeggingen van de bank of investeerder(s);
  • offertes;

Volledige aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst. We raden u aan de handleiding te gebruiken voor uw aanvraag.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidieaanvraag in te dienen. De penvoerder stuurt een machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier Partner form in. Let op dat de naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam gelijk zijn aan de gegevens op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet ondertekend zijn, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder kunt u een intermediair machtigen om voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet van toepassing. Let op dat het formulier ondertekend is, anders is de machtiging niet geldig.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, stopt de regeling. Zorg dat uw aanvraag volledig is ingevuld, anders kunnen we deze niet behandelen. Wanneer uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Op mijn.rvo.nl geeft u de voortgang van uw project en wijzigingen door. Ook vraagt u hier vaststelling aan.

Direct regelen

Voortgang van uw project

Heeft u subsidie gekregen en duurt uw langer dan 12 maanden? Dan stuurt u ons eenmaal per jaar een voortgangsrapportage toe via mijn.rvo.nl. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Wilt u de penvoerder wijzigen? Dit doet u ook op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project vraagt u vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Aan de hand daarvan verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Heeft u bij de beschikking een controleprotocol ontvangen? Dan is ook een controleverklaring nodig.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.