Voorwaarden klimaatinvesteringen industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden klimaatinvesteringen industrie

01-09-2020

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie? En waar u rekening mee moet houden bij het indienen van uw aanvraag?

Op deze pagina vindt u de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie, die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Onder industrie verstaan we het geheel van ondernemingen die:
  • materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep C, of
  • afval en afvalwater verwerken, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep E, of
  • energie distribueren, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep D.
   Bekijk de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Het project moet CO2-reductie opleveren en passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we ook CO₂-equivalent.
 • Onder CO₂-equivalent verstaan we de hoeveelheid CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massaeenheid CO₂.
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend kan worden.
 • Uw project moet uiterlijk 31 december 2023 zijn gerealiseerd.
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn.
 • De investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP). Dit omdat de onderneming deelneemt aan het MJA3/MEE-convenant of het Addendum op het MEE-convenant.
 • De kwaliteit van het project is voldoende.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.

Uitgebreidere informatie over de voorwaarden leest u in de handleiding.

Soort projecten/maatregelen

Investeringen rond de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie:

 • energie-efficiëntie
 • recycling en hergebruik van afval
 • lokale infrastructuur
 • overige CO2-reducerende maatregelen
De apparaten, systemen of technieken van de investering zijn klaar voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Meer informatie leest u in bovenstaande Handleiding Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Terugverdientijd en referentie

 • De subsidie is alleen bedoeld voor investeringen in maatregelen/projecten (zonder subsidie) met terugverdientijd van meer dan 5 jaar.
 • De terugverdientijd en de behaalde CO2-reductie (of vergelijkbare reductie) berekent u, waar toepasbaar, over een minder milieuvriendelijke techniek of technologie (retentie-investering) die in Nederland minder gangbaar is.
In bovenstaande handleiding leest u meer over de berekening van de terugverdientijd.

Regel private financiering goed en op tijd

Als u een aanvraag indient, moet u kunnen aantonen dat de financiering van uw eigen aandeel geregeld is. Lees op de pagina Financiering subsidieproject hoe RVO de financiering van uw eigen bijdrage in het project toetst.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.