Koopsubsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Koopsubsidie

Gesloten
28-07-2020

De Eigenwoningbijdrage, de officiële benaming voor Koopsubsidie, was bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Neemt u al deel aan deze regeling, dan is het belangrijk dat u een vervolgaanvraag indient voor de volgende vijfjaarsperiode.

Voorwaarden

Vijfjaartoets

Woningeigenaren die gebruikmaken van de koopsubsidie moeten vóór hun peildatum een vervolgaanvraag indienen om in aanmerking te blijven komen voor Koopsubsidie. Dat is vanwege de vijfjaarlijkse toets om te beoordelen of u nog recht heeft op een maandelijkse bijdrage. De peildatum is de eerste dag, nadat de vijfjaarstermijn is verstreken. Hoewel niet iedereen meer in aanmerking zal komen voor voortzetting, is het wel belangrijk dat u een vervolgaanvraag doet. Het is mogelijk dat u de komende vijf jaar geen bijdrage krijgt (bijvoorbeeld omdat uw gezamenlijk inkomen/vermogen te hoog is), maar het volgende vijfjaarstijdvak weer wél, het zogenaamde ‘terugkeerrecht’.

Let op: uw vervolgaanvraag moet vóór de peildatum zijn ingediend. Als u geen of niet op tijd uw vervolgaanvraag indient, vervalt het recht op eigenwoningbijdrage onherroepelijk.

Hoe bepalen we de hoogte van Koopsubsidie?

De koopsubsidie is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, vermogen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen hangt af van uw bruto jaarinkomen - plus van uw eventuele medebewoner. Uw belastbaar loon en vermogen vragen we op bij de Belastingdienst. Er is geen maximum aan het inkomen voor de koopsubsidie, maar hoe meer u verdient, hoe kleiner de bijdrage wordt. Deze wordt ook bepaald door de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat de uiteindelijke bijdrage nul is.

Nationale Hypotheek Garantie

Het toetsinkomen en de daarop berustende bepalingen, is het inkomen zoals de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dat gebruikt voor het bepalen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Na uw aanvraag

U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Deze regeling is per 29 maart 2010 gesloten. Heeft u al koopsubsidie? Dan dient u een vervolgaanvraag in. Ook geeft u daar wijzigingen in uw woonsituatie door.

Vervolgaanvraag indienen

Vervolgaanvraag

U krijgt van ons een brief waarin we de vervolgaanvraag en de daaraan gekoppelde inkomens- en vermogenstoets aankondigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig (ofwel voor de peildatum) indienen van de vervolgaanvraag. Dit geldt ook wanneer u onze brief niet of niet op tijd heeft ontvangen. Houdt bij de vervolgaanvraag de dossierreferentie (BEW-nummer) en uw IBAN bij de hand.

Bij voorkeur dient u uw aanvraag online in. U logt in met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan. U ontvangt na correcte indiening meteen een ontvangstbevestiging. Lukt digitaal indienen niet, dan kunt u de aanvraag ook per post opsturen naar:

RVO/ BEW+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Op de aanvraagpagina kunt u het formulier Vervolgaanvraag Koopsubsidie 3e vijfjaarsperiode downloaden. Ook is het mogelijk om het formulier telefonisch bij ons op te vragen via 088 042 42 42 of stuur een mail naar koopsubsidie@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Wijzigingen in uw woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatie? Geef deze wijziging door.

Wijziging doorgeven

Met het wijzigingsformulier geeft u bijvoorbeeld een nieuw bankrekeningnummer, een verhuizing of een gewijzigde samenstelling in uw huishouden door. U stuurt het formulier naar koopsubsidie@rvo.nl. Wij sturen u een ontvangstbevestiging.

U kunt het formulier ook per post versturen naar:
RVO/ BEW+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Via mijn.rvo.nl kunt u het formulier Vervolgaanvraag Koopsubsidie 3e vijfjaarsperiode downloaden. Ook is het mogelijk om het formulier telefonisch bij ons op te vragen via 088 042 42 42 of stuur een mail naar koopsubsidie@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.