Service menu right

Koopsubsidie

Gesloten

De Eigenwoningbijdrage, de officiële benaming voor Koopsubsidie, was bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen. Neemt u al deel aan deze regeling, dan is het belangrijk dat u een vervolgaanvraag indient voor de volgende vijfjaarsperiode.

De regeling sloot op 29 maart 2010 voor nieuwe aanvragen.

Voorwaarden

Vijfjaartoets

Woningeigenaren die gebruikmaken van de koopsubsidie moeten vóór hun peildatum een vervolgaanvraag indienen om in aanmerking te blijven komen voor Koopsubsidie. Dat is vanwege de vijfjaarlijkse toets om te beoordelen of u nog recht heeft op een maandelijkse bijdrage. De peildatum is de eerste dag, nadat de vijfjaarstermijn is verstreken. Hoewel niet iedereen meer in aanmerking zal komen voor voortzetting, is het wel belangrijk dat u een vervolgaanvraag doet. Het is mogelijk dat u de komende vijf jaar geen bijdrage krijgt (bijvoorbeeld omdat uw gezamenlijk inkomen/vermogen te hoog is) maar het volgende vijfjaarstijdvak weer wél, het zogenaamde ‘terugkeerrecht’.

Let op: Uw vervolgaanvraag moet vóór de peildatum zijn ingediend. Als u géén of niet op tijd uw vervolgaanvraag indient, vervalt het recht op eigenwoningbijdrage onherroepelijk.

Hoe bepalen we de hoogte van Koopsubsidie?

De koopsubsidie is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, vermogen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen hangt af van uw bruto jaarinkomen - plus van uw eventuele medebewoner. Uw belastbaar loon en vermogen vragen we op bij de Belastingdienst. Er is geen maximum aan het inkomen voor de koopsubsidie, maar hoe meer u verdient, hoe kleiner de bijdrage wordt. Deze wordt ook bepaald door de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat de uiteindelijke bijdrage nul is.

Nationale Hypotheek Garantie

Het toetsinkomen en de daarop berustende bepalingen, is het inkomen zoals de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dat gebruikt voor het bepalen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Aanvragen

RVO.nl stuurt als service aan alle betrokkenen een brief. Hierin kondigen we de vervolgaanvraag aan en de daaraan gekoppelde inkomens- en vermogenstoets. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de vervolgaanvraag. Dit geldt ook wanneer u de servicebrief niet of niet tijdig heeft ontvangen. In deze servicebrief staat de indieningstermijn van de aanvraag.

U kunt wijzigingen doorgeven én uw vervolgaanvraag digitaal indienen via mijn.rvo.nl. Voor dit laatste heeft u DigiD nodig. Als u hierover beschikt, volgt u de instructies op om in te kunnen loggen via het E-loket.