Service menu right

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Vanaf 2 april 2020 kunt u LIFE aanvragen. Partijen kunnen een projectvoorstel indienen. Dat kan individueel of in samenwerking met andere partijen in Nederland of binnen de EU.

Presentaties call april 2020

De informatiebijeenkomst van 8 april werd een telefonisch spreekuur. We hebben voor u de presentaties van de geplande sprekers op een rij gezet via Verslag telefonisch spreekuur subsidieprogramma LIFE.

Voorwaarden

Hoeveel kans maakt uw project? Besef dat u niet de enige bent die graag gebruikmaakt van LIFE. De slagingskans van uw project hangt dan ook af van de kwaliteit van uw aanvraag. Zorg dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort.

  • Hoe u een voorstel indient, wat de guidelines zijn, en meer informatie over criteria en bijeenkomsten leest u op de EU-website.
  • We hebben voor u de valkuilen bij een projectvoorstel op een rijtje gezet op de pagina Aandachtspunten.

Wilt u een serieuze poging wagen om LIFE-subsidie te krijgen? Dan is daar 100% commitment voor nodig. Start zo vroeg mogelijk met uw aanvraag en zorg dat u genoeg tijd neemt om een overtuigend voorstel op papier te zetten. De concurrentie is groot en alleen de kwalitatief beste aanvragen maken kans. Zorg ervoor dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort.

Uit ervaring blijkt dat enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score worden uitgenodigd om een full proposal in te dienen. In de tabel hieronder ziet u het aantal punten dat minimaal nodig was om een uitnodiging te krijgen in voorafgaande jaren.

Minimale score indienen full proposal

Elk jaar is de onderverdeling van minimale score afhankelijk van budget en hoeveelheid ingediende projecten. Die verdeling wordt pas bekend als de voorstellen uit de call zijn geëvalueerd.

Voor 2020 is er dus nog geen minimale score aan te geven. Wanneer inzicht is in de minimale score die nodig was voor de call van 2020 (verwachting medio 2021), dan passen wij dit aan

Om een idee te geven van de minimale score vindt u hieronder de minimale scores voor het indienen van een full proposal uit 2019. Dit geldt dus niet voor de nieuwe call van april 2020 en is illustratief.

  • Natuur: 29 (van de 50)
  • Milieu: 25 (van de 50)
  • Milieu- en natuurbeleid en communicatie: 40 (van de 50)

Minimale score goedgekeurde projecten

De volgende scores voor het subprogramma Klimaat waren in 2019 nodig voor een full proposal om een bijdrage uit LIFE te ontvangen.

  • Klimaatadaptatie: 68 (van de 100)
  • Klimaatmitigatie: 70 (van de 100)
  • Klimaatbeleid en communicatie: 73 (van de 100)

Aanvragen

Indienen voor de nieuwe call? Stuur voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in. Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan. Al een concreet idee? Download het projectideeformulier op deze pagina en stuur het ons toe.

Informatiepakket call april 2020

EASME heeft voor elk subprogramma een informatiepakket samengesteld voor aanvragers.

Subprogramma's

LIFE bestaat uit verschillende subprogramma's.

Subprogramma Klimaat

Veelbelovend projectidee rond klimaatverandering? Het LIFE-programma bestaat uit 2 subprogramma’s gericht op milieu en klimaat. Lees meer over het Subprogramma Klimaat.

Subprogramma Milieu

Projectideeën rond bijvoorbeeld circulaire economie, hulpbronnengebruik, natuur, biodiversiteit of communicatie over milieubeleid? Het LIFE-programma richt zich behalve op klimaat ook op milieu. Lees meer over het Subprogramma Milieu.