Service menu right

Integrale projecten

Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen zoals rijksoverheden (indieners), samen met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen.  Ze ontwikkelen een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu- of klimaatproblemen. Het kan gaan om Europese wetgeving over natuur, water, afval, lucht en klimaat. Integrale projecten zijn van (multi)regionale of (inter)nationale schaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment.

Budget

Voor de hele EU bedraagt het budget:

Voorwaarden

  • Het gaat om grote projecten met € 8 tot 12 miljoen subsidie en een looptijd van 4 tot 8 jaar.
  • Naast LIFE moet er minstens 1 andere (Europese) subsidieregeling betrokken worden bij het project, zoals bijvoorbeeld het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
  • Elk land kan in de periode 2014-2020 maximaal 3 integrale projecten gesubsidieerd krijgen vanuit LIFE: 1 over klimaat en 2 over milieu of natuur.

Maximale cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 60% van het totale projectbudget.

Advies aanvragen

Wij adviseren u dringend om niet zelfstandig een aanvraag in te dienen voor een integraal project. Neem voor u begint aan het schrijven van uw voorstel altijd eerst contact op met RVO. Nederland mag namelijk maar 3 integrale projecten indienen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen welke integrale projecten in aanmerking komen voor indiening. Het zou zonde zijn van uw tijd en energie als u al begonnen bent met schrijven, terwijl uw project geen kans maakt.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.